Miarka do miarki

Sposoby mierzenia wydajności pamięci masowych stają się coraz ważniejszym tematem dla użytkowników tych rozwiązań.

Sposoby mierzenia wydajności pamięci masowych stają się coraz ważniejszym tematem dla użytkowników tych rozwiązań.

Już w grudniu 2001 r. organizacja Storage Performance Council zaproponowała SPC-1 - pierwszy benchmark zaprojektowany z myślą o wykonywaniu pomiarów wydajności pamięci masowych. SPC-1 oraz jego logiczne uzupełnienie SPC-2 zostały opracowane do pomiarów wydajności podsystemów pamięci masowych. Mają symulować typowe obciążenia spotykane w przedsiębiorstwach.

Dostawcy są jednak tak czuli na punkcie benchmarków, że odmawiają dziennikarzom zajmującym się testowaniem pamięci masowych przesyłania produktów, jeśli nie do-chodzą do porozumienia co do wyko-rzystywanych programów mierzących wydajność. A nawet jeśli dochodzi do porozumienia, problem może dotyczyć sposobu odczytywania i interpretacji wyników. Spory tego typu z pewnością nie pomagają użytkownikom w podejmowaniu decyzji o zakupie konkretnych produktów.

Coraz więcej benchmarków

Inicjatywa SPC nie zdobyła dużej popularności wśród producentów. Organizacja ta liczy obecnie ok. 30 członków. Nie jest to liczba imponująca, jeśli zauważyć, że na światowym rynku działają setki firm dostarczających pamięci masowe. Do założycieli SPC należała EMC, ale spory między producentami przy wprowadzaniu benchmarku SPC-1 doprowadziły do jej wycofania się.

Mimo to SPC systematycznie zwiększa liczbę publikowanych wyników testów sprzętu, a ostatnio opracowała też nowy pakiet testów SPC-2 Toolkit dostępny na platformy AIX, Solaris oraz Windows Server 2003. Organizacjapracuje także nad stworzeniem dodatkowych benchmarków umożliwiających pomiar wydajności podstawowych komponentów systemów pamięci masowych, m.in.: HBA, napędów dyskowych oraz aplikacji takich jak narzędzia do zarządzania wolumenami logicznymi.

Oczekiwanie na przeszukiwanie

Czy to wystarczy by benchmarki SPC zdobyły większą popularność? Z pewnością nie zaszkodziłoby, gdyby wraz ze wzrostem tworzonych benchmar-ków organizacja zapewniła łatwiejszy dostęp do ich wyników. Obecnie stro-na SPC nie pozwala na przeszukiwanie wyników i nie dostarcza opcji pobrania ich w postaci arkusza kalkulacyjnego. A możliwości takie są standardowo oferowane m.in. w przypadku popularnego benchmarku SPEC.

"Decyzje dotyczące publikacji wyników zostały podjęte jednogłośnie. Chodziło o uniemożliwienie dokonywania niewłaściwych porównań" - tłumaczy Walter Baker z SPC.

Tłumaczenie to jest jednak dosyć dziwne w przypadku organizacji tworzącej benchmarki. Ich idea polega przecież właśnie na tym, żeby możliwe było porównywanie systemów przez klientów i na tej podstawie możliwa była ocena, który z nich lepiej sprawdzi się w środowisku IT użytkowników.

Dlatego też zapewne przedstawiciele SPC zapowiedzieli ostatnio, że przygotowywane są funkcje umożliwiające przeszukiwanie rezultatów testów i już wkrótce zostaną one udostępnione na stronie WWW tej organizacji.


TOP 200