Miara biznesu

Firmy konsultingowe opracowują nowe modele służące do mierzenia efektywności e-biznesu.

Firmy konsultingowe opracowują nowe modele służące do mierzenia efektywności e-biznesu.

Emm@ jest jednym z nowych modeli mierzenia zaawansowania firm na drodze do biznesu elektronicznego. Został opracowany przez firmę konsultingową PricewaterhouseCoopers. W model ten wpisano odniesienie do 700 "wzorcowych przykładów", które mogą funkcjonować jako standardy w dziewięciu różnych dziedzinach: od technologii systemów, poprzez bezpieczeństwo, aż po strategię. W model emm@ wbudowano narzędzie punktowania badanych firm i prognozowania ich dalszego rozwoju na drodze do elektronicznego biznesu. Diagnozowanie firm za pomocą emm@ ma pozwolić na wpisanie e-biznesu w ogólną strategię firmy. Model emm@ został opracowany przy współpracy naukowców z Carnegie Mellon University.

Własne miary rozwoju biznesu elektronicznego stosują także inne liczące się firmy konsultingowe. Służą one do podobnych celów - oceny zaawansowania i predyspozycji firmy do stosowania rozwiązań e-biznesowych. Chodzi bowiem o przygotowanie warunków do takich zmian w firmie, aby mogła ona wkroczyć na elektroniczną drogę rozwoju. Modele opracowywane przez firmy konsultingowe wciąż są w fazie rozwoju i mają charakter prototypów. Dziedzina, której dotyczą, jest tak dynamiczna, że w wielu aspektach nie przystają do niej sprawdzone modele ocen tradycyjnej działalności biznesowej.

Kamienie milowe

Według metodologii emm@ można wyróżnić następujące etapy rozwoju e-biznesu w firmie:

Obecność online

Firma stworzyła swój statyczny serwis WWW, pozbawiony możliwości interakcji ze strony użytkownika (jedynie poza podstawowymi elementami, takimi jak zwrotny adres poczty elektronicznej). To etap elektronicznej broszury reklamowej.

Biznes online

Firma rozpoczyna prowadzenie biznesu elektroniczego: klienci mogą przez WWW przeszukiwać katalogi firmy, składać zamówienia itd., ale wciąż brakuje rzeczywistej integracji klientów i dostawców.

Zintegrowany biznes online

Firmie udało się doprowadzić do efektywnej integracji zewnętrznego systemu WWW z zapleczem informatycznym w firmie w połączeniu z kluczowymi dostawcami i innymi partnerami handlowymi.

W pełni zintegrowany biznes online

To etap, na którym firma zaczyna zyskiwać rzeczywistą przewagę konkurencyjną - uzyskaną dzięki płynnemu powiązaniu drogą elektroniczną wszystkich podmiotów współpracujących z daną firmą. Najbardziej zaawansowani potrafią skupić się całkowicie na dziedzinie swojej działalności, zlecając na zewnątrz w elektronicznym outsourcingu wszystkie pozostałe funkcje (od produkcji, aż po logistykę).

Ciągła ewolucja

Te firmy, które osiągnęły już ten etap, starają się stale zmieniać nie tylko model biznesowy, ale także swoją rolę w określonej gałęzi gospodarki. W efekcie tworzą strategię biznesu elektronicznego tej gałęzi gospodarki.

Więcej informacji o modelu emm@ można znaleźć pod adresem http://www.ebusinessisbusiness.com.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200