Menedżerowie czekają na podwyżki

Polscy menedżerowie coraz częściej zmieniają pracę, a większość z nich uważa, że zarabia zbyt mało - wynika z trzeciej edycji raportu Polski Menedżer 2010 przygotowanego przez Talent Club.

Przejście przez kryzys finansowy sprawiło, że przedstawiciele kadry zarządzającej wyżej oceniają swoje kompetencje. Wzrosły też ich wymagania finansowe i gotowość do zmiany pracy. Jak wynika z raportu Talent Club, problemem menedżerów często jest krótkie doświadczenie zawodowe - większość spośród 826 ankietowanych weszła na rynek pracy w ostatnich kilku latach (61% menedżerów pracuje najwyżej od 4 lat). Natomiast doświadczeni menedżerowie, aktywni zawodowo dłużej niż 7 lat, to zaledwie 6% badanych. Większość uczestników badania awansuje w swojej firmie średnio raz na rok.

W polskich firmach coraz częściej wynagrodzenie menedżera uzależnione jest od wyników i powiązane z efektami jego pracy, natomiast "w wielu firmach i korporacjach struktura wynagrodzeń jest nadal nieodpowiednio skonstruowana i egzekwowana, dlatego nie dziwią mnie odpowiedzi respondentów i wnioski płynące z tego obszaru badania" - zauważa Jacek Bochenek, Dyrektor Generalny z Diners Club Polska, organizatora i pomysłodawcy Talent Club.

Zobacz również:

  • Nowy członek zarządu Microsoft
  • Microsoft zacznie ujawniać wynagrodzenia w ogłoszeniach o pracę
  • Wzrost sektora nowoczesnych usług dla biznesu

Większość ankietowanych (64%) uważa, że ich zarobki nie są lub raczej nie są adekwatne do zajmowanego stanowiska i stażu pracy w firmie, nie przystają także do jakości i efektywności pracy. Ok. 17% nie potrafi określić czy wysokość ich wynagrodzenia jest adekwatna do miejsca w strukturze firmy. Jedynie 20% respondentów uważa, że ich wynagrodzenie jest adekwatne do zaangażowania w pracę.

Bardziej niezadowolone ze swoich zarobków są kobiety. "Według menedżerek pomimo doświadczenia i osiągniętego stanowiska ich płeć jest elementem negatywnie wpływającym na dochody. Także standard i tempo wykonywanych przez nie zadań zasługiwał na lepszą gloryfikację finansową, niż jest im proponowana" - czytamy w raporcie.

Większość respondentów badania oczekuje podwyżki i to znaczącej - od 30 do 50%, a 8% chce dwukrotnego wzrostu pensji. Jedynie 4% uważa, że zarabia odpowiednią kwotę. Menedżerowie myślą o zmianie pracy - dla 69% ankietowanych wzrost wynagrodzenia maksymalnie o 50% byłby wystarczającym powodem do takiego kroku, natomiast 14% musiałaby dostać 100% podwyżki, żeby dać się skusić nowemu pracodawcy.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200