Mediolan, Ateny, Radzymin

W podwarszawskim Radzyminie zlokalizowany jest najważniejszy ośrodek przetwarzania koncernu CC HBC.

W podwarszawskim Radzyminie zlokalizowany jest najważniejszy ośrodek przetwarzania koncernu CC HBC.

Europejskie firmy - Coca-Cola Beverages (CCB) i Hellenic Bottling Company (HBC) - w ub.r. połączyły się, tworząc CC HBC, drugą co do wielkości firmę w sieci Coca-Coli na świecie. W procesie ich integracji klu-czową rolę odegrał polski oddział Coca-Cola Beverages. Pracujący w Polsce informatycy stali się podstawą zespołu odpowiedzialnego za przeprowadzenie integracji systemów obu firm, jak również konsolidację rozproszonych dotychczas serwerów obsługujących produkcję, magazynowanie, sprzedaż i dystrybucję. Zamiast dotychczas stosowanej rozproszonej architektury zdecydowano się zbudować w Europie trzy ośrodki przetwarzania, do których dostęp byłby realizowany za pośrednictwem sieci rozległej.

"Analiza finansowa przeprowadzona w całej firmie wykazała, że najlepszy- mi miejscami do lokalizacji centrów przetwarzania są Radzymin, Ateny i Mediolan" - mówi Andrzej Sieradz, Data Centers Manager w Coca-Cola Beverages Polska. Podwarszawski ośrodek ma obsługiwać docelowo 7 krajów. Ośrodkowi w Mediolanie będą podlegać kraje, które dotychczas były najbardziej zaawansowane informatycznie w europejskiej CCB (Szwajcaria, Austria, Irlandia i Włochy), a ośrodek w Atenach ma obsługiwać przedstawicielstwa, które należały do koncernu HBC.

Sieć rozległa

Ośrodki połączono siecią rozległą Frame Relay o strukturze trójkąta (każdy ośrodek łączy się z dwoma innymi) za pośrednictwem łączy o gwarantowanej minimalnej przepustowości 256 Kb/s. Promieniście z każdym centrum po- łączone są podlegające mu oddziały CC HBC z wykorzystaniem łączy o przepustowości 64-256 Kb/s. W sieci jest realizowana transmisja protokołów IP i SNA wykorzystywanego przy dostępie do AS/400. "Wszystkie łącza dzierża- wimy od operatora Equant. Firma ta działa wszędzie tam, gdzie mamy oddziały CC HBC" - mówi Ireneusz Romaniuk, kierownik działu sieci WAN w Coca-Cola Beverages Polska.

Ośrodek w Radzyminie przejął od centrum w Wiedniu, które dotychczas było centralą sieci CCB, obsługę systemu finansowego Oracle Financials. "Ze względu na ogromne wymagania dotyczące dostępności tego systemu korzystamy z niego na zasadach outsourcingu w ośrodku obsługiwanym przez IBM" - twierdzi Andrzej Sieradz.

Wkrótce wszystkie trzy nowe centra przejmą od centrum w Wiedniu obsługę połączenia z Internetem. "Centralnym hubem pocztowym dla naszej poczty Lotus Notes (będącą częścią światowej sieci Coca-Cola Intranet) stanie się ośrodek w Mediolanie, ale dostęp do Internetu będzie realizowany za pośrednictwem wszystkich trzech ośrodków w zależności od tego, po jakie strony internetowe będzie sięgał użytkownik naszej sieci" - wyjaśnia Ireneusz Romaniuk.

Kluczowe aplikacje

Podstawową aplikacją wykorzystywaną we wszystkich przedstawicielstwach Coca-Coli jest BASIS, obsługująca sprzedaż i dystrybucję napojów koncernu. W zależności od wielkości przedstawicielstwa aplikacja ta pracowała zarówno na komputerach klasy PC, jak i serwerach AS/400, które były standardem w CCB i HBC. Przed konsolidacją firm brako- wało jednak standaryzacji w zakresie aplikacji obsługujących produkcję i magazynowanie napojów. Obecnie w firmie wykorzystywany jest system CA-PRMS firmy Computer Associates, działający na platformie AS/400.

"Przed konsolidacją każde przedstawicielstwo musiało utrzymywać własne serwery udostępniające aplikację BASIS. Obecnie za utrzymanie maszyn, jak również za wykonywanie rutynowych procedur, takich jak zamknięcie dnia, podsumowanie czy archiwizacja, odpowiadają pracownicy w trzech centrach przetwarzania" - twierdzi Piotr Dzwonkowski, kierownik ośrodka przetwarzania danych w Coca-Cola Beverages Polska.

Chociaż centra przetwarzania obsługują aplikacje na potrzeby kilku krajów, to w rzeczywistości pracują w nich zaledwie pojedyncze serwery AS/400. "Wykorzystujemy bardzo wygodną funkcję partycjonowania serwerów, co pozwala utworzyć kilka w pełni niezależnych kopii systemu operacyjnego i aplikacji na jednej maszynie AS/400 model 740" - mówi Piotr Dzwonkowski. Liczba partycji jest ograniczona liczbą procesorów, które można zainstalować w serwerze. Ser- wer wykorzystywany w centrum radzymińskim będzie docelowo wyposażony w 8 procesorów, co w maksymalnej konfiguracji pozwala obsłużyć działające w pełni niezależnie aplikacje dla 7 krajów (1 procesor wykorzystywany jest na potrzeby podstawowej partycji). "Czekamy na możliwość przydzielania niezależnym partycjom tylko części czasu procesora. To pozwoli, by jeden procesor obsłużył kilka partycji systemowych w przypadku tych krajów, których aplikacje nie wymagają dużej mocy przetwarzania" - wyjaśnia Piotr Dzwonkowski.

Plan gry

W CC HBC trwa proces reorganizacji systemu informatycznego, który zaczął się w 1998 r. i ma się zakończyć w 2002 r. Ze wszystkich oddziałów koncernu znikną komputery AS/400, a obsługi- wane przez nie aplikacje biznesowe zostaną przeniesione do trzech centrów przetwarzania. Obsługą infrastruktury (zarówno centrów, jak i sieci transmisji danych) zajmuje się obecnie zespół liczący ok. 20 osób, z których większość stanowią Polacy. "Zarządzanie komputerami AS/400, aplikacjami, pocztą Lotus Notes, dostępem do Internetu oraz siecią WAN jest realizowane z Polski" - mówi Andrzej Sieradz.

Lokalnie, w krajowych przedstawicielstwach, pracują wyłącznie informatycy odpowiedzialni za utrzymanie sieci LAN, opartych w większości na serwerach Windows NT. Odpowiadają oni również za strukturę logiczną danych w aplikacjach w centrum przetwarzania.

Migracja do struktury scentralizowanej jest pierwszym krokiem przygotowującym firmę do kompleksowego wdrożenia systemu SAP R/3. Prace nad przygotowaniem tzw. model company trwają od stycznia br., a pierwszym krajem, który kompleksowo wdroży pięć podstawowych modułów SAP, będzie Szwajcaria (wg planu w 2002 r.).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200