McAfee: nowe rozwiązania zapewniania zgodności z przepisami

Firma udostępniła nowe wersje produktów z funkcjami zapewniania zgodności: McAfee Policy Auditor i McAfee Endpoint Encryption oraz ochrony danych - McAfee Encrypted USB.

Produkty te mają pomóc firmom w zapewnieniu zgodności z wymogami przepisów prawnych i własnych procedur bezpieczeństwa. Łączą w sobie narzędzia do wdrażania procedur bezpieczeństwa i możliwości przeprowadzania szybkiej kontroli oraz generowania raportów na temat efektywności tych procedur. Rozwiązania są ściśle zintegrowane z McAfee ePolicy Orchestrator (ePO), scentralizowanym systemem zarządzania.

Nowa wersja McAfee Policy Auditor 5.0 wykorzystuje otwarte standardy, takie jak XCCDF (Extensible Configuration Checklist Description Format) i OVAL (Open Vulnerability Assessment Language). Policy Auditor i McAfee Endpoint Encryption zapewniają mechanizmy wspomagania audytu, umożliwiające automatyzację procesów audytów wewnętrznych i zewnętrznych.

Z kolei McAfee Standard Encrypted USB v.2 ma zapewniać bezpieczeństwo przenoszonych danych. Rozwiązanie dostępne jest w postaci chronionego hasłem nośnika danych dołączanego do portów USB, w którym dane są szyfrowanie algorytmem AES 256. Produkt zapewnia możliwość zniszczenia danych na nośniku w przypadku niepomyślnego uwierzytelnienia.


TOP 200