McAfee: kolejne przejęcie

McAfee kontynuuje swój plan przejmowania mniejszych firm, zajmujących się problematyką bezpieczeństwa informatycznego w przedsiębiorstwach. Za 60 mln USD spółka kupi Citadel Security Software, producenta rozwiązań kontrolujących zgodność działań pracowniczych z obowiązującą polityką IT.

Technologie przejęte wraz ze spółką Citadel Security Software wzmocnią takie grupy produktowe McAfee, jak ePolicy Orchestrator, Preventsys, Policy Enforcer czy Foundstone. Jednym ze sztandarowych rozwiązań kupionej spółki jest narzędzie do automatycznego przeprowadzania nowych użytkowników przez proces dostosowywaniu ich sprzętu do wymagań aktualnie obowiązującej w przedsiębiorstwie polityki IT. McAfee będzie chciała udostępnić tę technologię m.in. desktopowym użytkownikom pakietu ePolicy Orchestrator (ich liczba szacowana jest na 45 mln).

Nowy zakup oznacza praktycznie wypełnianie przez McAfee założeń, polegających na sukcesywnym przejmowaniu firm, zajmujących się zarządzaniem ryzykiem w przedsiębiorstwie i szeroko pojętym bezpieczeństwem informatycznym. Niedawno spółka nabyła Preventsys (za 10 mln USD), producenta systemów raportujących o stanie zagrożeń informatycznych w firmach. W przyszłości McAfee będzie chciała skoncentrować się na przejmowaniu dostawców rozwiązań zabezpieczających sieci bezprzewodowe i dostęp do Internetu.

Przewidywana realizacja transakcji ma nastąpić w czwartym kwartale br., po uprzednim zatwierdzeniu warunków przejęcia przez udziałowców i podmioty regulujące.