Max-Fi - konkurent technologii WiMAX

Holenderska firma dystrybucyjna KMC System zainteresowała się ciekawą odmianą technologii Wi-Fi o nazwie Max-Fi, twierdząc, że może ona skutecznie stawić czoła sieciom WiMAX. Jako jej zaletę podkreśla się to, że jest dużo tańsza niż WiMAX i bazuje na dostępnym już sprzęcie.

Technologia InspiAir została opracowana w Izraelu, ale wbrew oczekiwaniom jej twórców nie zyskała większej popularności i dlatego została odłożona do lamusa. Ostatnio zainteresowała się nią holenderska firma dystrybucyjna KMC System i wykupiła prawo do sprzedaży rozwiązań opartych na tej technologii, zamieniając jednocześnie jej nazwę na Max-Fi. Reklamuje ją obecnie jako rozwiązanie, które może z powodzeniem konkurować z bezprzewodowymi sieciami WiMAX.

Technologia Max-Fi jest oparta na rozwiązaniach stosowanych w standardowych sieciach 802.11a/b/g, dlatego mogą z niej korzystać notebooki wyposażone w zwykły interfejs Wi-Fi. Tajemnica Max-FI tkwi w oprogramowaniu, dzięki któremu szybkość transmitowania danych drogą radiową przez zewnętrzne połączenie o długości 2 km wynosi od 1 do 2 Mb/s. Przy mniejszych szybkościach połączenie może być dłuższe (nawet 20 km).

Zobacz również:

  • Netgear wkracza z Wi-Fi 7 dla klientów biznesowych

Połączenia Max-Fi obsługują wzmocnione mechanicznie punkty dostępowe Max-Fi AirEZ 4000, które mają cztery układy radiowe 802.11a/b/g i mogą obsługiwać do 300 użytkowników. Jest to przy tym energooszczędne rozwiązanie, oparte na konwencjonalnych 100 mW nadajnikach.

Krytycy zwracają uwagę na fakt, że podane powyżej parametry (dotyczy to szczególnie długości połączeń) odnoszą się do sieci zewnętrznych, a w obszarze tym standardowa sieć Wi-Fi oferuje podobne możliwości. Jednak w przypadku sieci budowanych wewnątrz budynków, Max-Fi pozwala budować dłuższe połączenia niż rozwiązania Wi-Fi.

WiMAX oferuje co prawda większe szybkości, ale twórcy technologii Max-Fi twierdzą, że połączenia bezprzewodowe oparte na ich rozwiązaniu pracują niewiele wolniej, pobierając przy tym dużo mniej mocy, i co ważne, korzystając z dostępnego już na rynku sprzętu.

Sieć bezprzewodowa oparta na technologii Max-Fi została ostatnio zbudowana w Antwerpii (port), składa się z 14 punktów dostępowych, obejmujących swym zasięgiem obszar o powierzchni 30 km kwadratowych. Sieć będzie obsługiwać kamery monitorujące port, aplikacje telefoniczne VoIP i zapewni statkom korzystającym z usług portu dostęp do internetu.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200