Matematyka w analizie

Matrix.pl podpisał umowę partnerską z firmą KXEN, producentem specjalistycznego oprogramowania analitycznego. KXEN nie był do tej pory obecny na rynku w Polsce. Ta licząca kilkudziesięciu pracowników firma oferuje wyrafinowane rozwiązania dla sektora bankowo-finansowego, telekomunikacyjnego i FMCG, pozwalające na prognozowanie w oparciu o analizę statystyczną dużych zbiorów danych.

Matrix.pl podpisał umowę partnerską z firmą KXEN, producentem specjalistycznego oprogramowania analitycznego. KXEN nie był do tej pory obecny na rynku w Polsce. Ta licząca kilkudziesięciu pracowników firma oferuje wyrafinowane rozwiązania dla sektora bankowo-finansowego, telekomunikacyjnego i FMCG, pozwalające na prognozowanie w oparciu o analizę statystyczną dużych zbiorów danych.

Oprogramowanie analityczne KXEN powstało w oparciu o prace matematyczne (Statistical Learning Theory) Vladimira Vapnika, naukowca o rosyjskich korzeniach, mieszkającego w USA. Zaimplementowany w oprogramowaniu aparat matematyczny pozwala na radykalne skrócenie czasu potrzebnego na uzyskanie odpowiedzi przy analizie złożonych zbiorów danych z wykorzystaniem narzędzi data mining. Narzędzia KXEN istotnie redukują bowiem czas trwania procesów przygotowania i transformacji danych czerpanych z hurtowni danych. Przyspieszenie jest szczególnie widoczne w przypadku rozwiązań NCR Teradata, gdzie - dzięki pełnej integracji - można prowadzić data mining bezpośrednio na samej hurtowni.

"Dzięki naszym narzędziom data mining może stać się naturalnym narzędziem w operacyjnej działalności działów biznesowych. Chodzi bowiem o to, aby odpowiedzi od systemu otrzymywać prawie natychmiast, a nie czekać na nie całe dni czy tygodnie w przypadku zewnętrznej, wyspecjalizowanej komórki gromadzącej specjalistów od statystyki i dogłębnego przeszukiwania danych" - twierdzi Bruno Delahaye, wiceprezes i dyrektor operacyjny na region EMEA firmy KXEN.

Tego rodzaju systemy służą do prognozowania zdarzeń gospodarczych (jak np. prawdopodobieństwo odejścia klienta czy wykrywania nadużyć) oraz do identyfikacji wzorców występujących w badanych zjawiskach biznesowych (segmentacja klientów, określanie wartości klienta itp.) oraz wspomagania procesów planowania akcji marketingowych czy zwiększania efektywności pozyskania klientów. Podpisanie umowy o współpracy z KXEN jest elementem nowej strategii Matrix.pl, które - po sprzedaniu działu Symfonia - stara się budować kompetencje w wybranych obszarach.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200