Mashup łączy aplikacje

Typy mashupów

Chociaż mashupy dla przedsiębiorstwa są czymś nowym, wzorce takich rozwiązań już się pojawiają. Mówiąc ogólnie, istnieją dwa typy mashupów: wizualny i "niewizualny".

Urozmaicenia zawiązane z Google Maps są przykładem wizualnego mashupu. Formuła jest prosta: należy wziąć dwa różne zasoby i stworzyć coś, co jest bardziej użyteczne niż prosta suma tych dwóch części. Łatwo jest ocenić wartość takiego wymieszania, ponieważ jest ono po prostu widoczne na ekranie. Należy jednak zauważyć, że wizualny mashup może być także zamknięty wewnątrz przedsiębiorstwa, bez włączania usług publicznych (np. połączenie wyliczeń sprzedaży z graficznym system logistycznym przedsiębiorstwa).

Niewizualny mashup łączy dwie lub więcej usług w celu stworzenia punktu integracyjnego, który działa jako proces biznesowy. Może on operować "na zapleczu" i nigdy nie pojawić się na ekranie, przynajmniej nie bezpośrednio, ale pomimo tego jest to również mashup. Typowe przykłady mogą obejmować łączenie strumienia adresów klientów z usługą weryfikacji adresów, a także łączenie strumienia rejestru długów z usługą kontroli kredytu. Każdy niewizualny mashup może wysyłać pozycje odbiegające od normy do innego strumienia lub kolejki, dla późniejszego przetwarzania, lub nawet do innych mashupów.

Używając bądź usług SOA, bądź zewnętrznych usług hostowanych, a także kombinacji obu, łatwo można preparować bardziej złożone niewizualne mashupy. Należy tu podkreślić, że chociaż wizualne mashupy są użyteczne i atrakcyjne, to jednak niewizualne będą miały większe znaczenie dla biznesu na dłuższą metę, zwłaszcza w środowisku SOA, a to z jednego powodu: niewizualne mashupy mogą być używane przez wiele aplikacji, natomiast wizualne "mieszają" się tylko na ekranie.

W przyszłości można będzie osiągnąć pozycję, w której przedsiębiorstwo będzie konstruować SOA przede wszystkim jako punkt odbicia dla rozwiązań typu mashup - wizualnych lub niewizualnych. Myślenie o SOA jako platformie mashup może wydawać się trochę dziwne, ale w większości organizacji właśnie to może znakomicie zwiększyć wartość SOA.

Przygotowanie do skorzystania z mashupu

Liczba usług i zawartości nadających się do "zmaszowania", dostępnych dzisiaj w internecie, jest olbrzymia. Ale mając dostępne takie zasoby za cenę połączenia szerokopasmowego nie oznacza, że ma się też zdolność do właściwego ich wykorzystania. Minie trochę czasu zanim przedsiębiorstwa będą gotowe do wykorzystania mashupów poza przeglądarką.

Najlepszym podejściem jest zaprojektowanie i wdrożenie SOA z myślą o mashupie. Innymi słowy, należy uczynić systemy przedsiębiorstwa dostępnymi dla usług lub aplikacji poza zaporą ogniową, lub zdolnymi do wykorzystania takich usług czy aplikacji. Jest to dużo trudniejsze niż się wydaje. Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że bieżące systemy na ogół nie mogą wyjść poza własne systemy operacyjne, nie mówiąc o zaporze ogniowej.

Do wykorzystania przez mashupy usług i zawartości opartych na internecie niezbędne jest skatalogowanie i przetestowanie usług obcych i wykonanie próby wymieszania systemów wewnątrz i poza zaporą ogniową. Należy się przy tym upewnić, czy plan zabezpieczeń również to uwzględnia.

Przygotowanie mashup można podzielić na sześć powszechnie stosowanych etapów: wymagania, projekt, zarządzanie, bezpieczeństwo, wdrażanie i testowanie. Jest to architektoniczna baza, która powinna być brana pod uwagę, jeżeli chce się bezpiecznie zrealizować projekt: "mashup z wykorzystaniem SOA".

Projektowanie mashupów obejmuje rozpoznanie tego, jak systemy powinny być skonfigurowane i które technologie oraz standardy powinny być zastosowane, aby zapewnić najlepszą platformę mashup opartą na SOA. Kluczowe kwestie to które interfejsy powinny być eksponowane i jak? Jak zapewnić skalowalność? Jak podejść do wizualnych i niewizualnych mashupów? Jak wykorzystać usługi i interfejsy dostarczane przez internet? Jak zarządzać ekspozycją własnych interfejsów i usług w odniesieniu do interfejsów i usług internetowych?

Sprawą krytyczną staje się bezpieczeństwo. Nikt nie chce nagle odkryć, że niewinnie wyglądający mashup w rzeczywistości wysyła dane o klientach do zdalnego serwera narażając biznes na straty. Trzeba także ostrożnie podchodzić do implementacji polityk bezpieczeństwa i poziomów technologii, które będą chronić platformy mashupów. Powinno to być połączone z bezpieczeństwem SOA lub stać się jego rozszerzeniem.

Do prawidłowego wdrożenia mashupów potrzebne jest wybranie odpowiedniej technologii i standardów. Najwyraźniej popularny jest tu AJAX, ale również Adobe Flex - wszystko zależy od tego, co zamierza się budować i co preferują programiści w przedsiębiorstwie. Wykorzystanie technologii AJAX pozwala tworzyć witryny w pełni interaktywne, całkowicie odmienne od prostych stron z tekstem i grafiką. Co więcej, należy rozważyć, jak wybrane technologie będą łączyć się w zarządzaniu i bezpieczeństwie. Jakie są kluczowe produkty, które mają być wykorzystane do wsparcia mashupów w ramach istniejącego SOA i jak będą one połączone w celu wykorzystania rozwiązań technologicznych już zaimplementowanych.

Mashupy i SOA są częścią tej samej przestrzeni. Ale łącząc nowe komponenty Web 2.0 z własnym zestawem informacji i usług, można zapewnić szybki i łatwy sposób rozwiązywania wielu skomplikowanych i dalekosiężnych problemów w przyszłości.

Tak jak z każdą nową koncepcją, każde przedsiębiorstwo musi odnosić ją do własnych potrzeb - jeden rozmiar nie pasuje dla wszystkich. Ale zalety zarówno SOA, jak i mashupów polegają na tym, że przy właściwych fundamentach mogą one być konfigurowane w celu spełnienia prawie wszystkich wymagań biznesowych i mogą być szybko "przetasowane", kiedy te wymagania się zmieniają.


TOP 200