Marek Michalewicz nowym dyrektorem ICM UW

Dr Marek Michalewicz został dyrektorem Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW). Na stanowisku zastąpił prof. Marka Niezgódkę, który Centrum kierował nieprzerwanie przez ćwierć wieku.

Prof. Niezgódka sprawował funkcję dyrektora ICM UW od chwili powołania Centrum 1 lipca 1993 r. aż do końca czerwca 2018. Nowy dyrektor placówki, od października 2016 roku był jej wicedyrektorem.

Marek Michalewicz nowym dyrektorem ICM UW

Marek Michalewicz na spotkaniu Klubu CIO, kwiecień 2018, foto: Przemysław Pokrycki

Dr Marek Michalewicz jest naukowcem, przedsiębiorcą i wynalazcą. W latach 1987–2000 pracował w instytucjach badawczych w USA i Australii, gdzie zajmował się wykorzystaniem superkomputerów w badaniach naukowych. Od roku 2009 do 2016 pełnił funkcję dyrektora zarządzającego A*STAR Computational Resource Centre (A*CRC) – największego naukowego centrum superkomputerowego w Singapurze. Był jedną z osób odpowiedzialnych za zaplanowanie i stworzenie singapurskiego Narodowego Centrum Superkomputerowego (NSCC). W 2014 r. dr Michalewicz zainicjował projekt InfiniCortex – globalnej sieci komputerowej o przepustowości 100Gb/s – oraz InfiniBand – technologii transportowej umożliwiającej stworzenie jednego współbieżnego superkomputera rozmieszczonego na czterech kontynentach. Był też założycielem start-upu Quantum Precision Instruments – jednej z pierwszych na świecie firm specjalizujących się w produktach w nanoskali.

"Kontynuacja 25-letniego dorobku prof. Marka Niezgódki i całego zespołu ICM UW jest dla mnie zaszczytem, ale też wyzwaniem" – powiedział dr Michalewicz, cytowany w komunikacie. "Obejmuję to stanowisko w momencie bezprecedensowego rozwoju infrastruktury obliczeniowej w ICM: dwa lata po utworzeniu Centrum Technologii ICM na Białołęce. Zamierzam kontynuować podejmowane w Centrum działania w obszarze modelowania matematycznego, obliczeń wielkiej skali, badań z wykorzystaniem wielkich danych (Big Data) i sztucznej inteligencji. Chciałbym oprzeć dalszy rozwój ICM UW na jego dotychczasowych osiągnięciach, bogatym doświadczeniu badawczym pracowników, dużym potencjale studentów i oczywiście na naszej nowoczesnej infrastrukturze superkomputerowej" - zapowiedział.

Wśród najważniejszych projektów zrealizowanych przez dotychczasowego dyrektora prof. Marka Niezgódkę znajduje się stworzenie nowoczesnego ośrodka obliczeniowego - Otwartego Centrum Danych i ich Analiz (OCEAN); zainicjowanie prac nad numerycznym prognozowaniem pogody w ICM (co zaowocowało m.in. popularnym serwisem meteo.pl); stworzenie Wirtualnej Biblioteki Nauki (WBN) – programu zakupu i udostępniania światowych zasobów wiedzy w postaci elektronicznych wersji czasopism, książek i baz danych dla polskich instytucji naukowych i akademickich.

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego to czołowy europejski ośrodek superkomputerowy. Zajmuje się rozwiązywaniem skomplikowanych problemów obliczeniowych, tworzeniem symulacji oraz modelowaniem zasilanym danymi. Centrum dostarcza innowacyjne rozwiązania dla nauki, administracji i biznesu. W portfolio ICM UW znajdują się projekty realizowane dla podmiotów z różnych sektorów, m.in. transportu, energii, medycyny i środowiska. Od roku 2018 jest organizatorem „Supercomputing Frontiers Europe” (SCFE) – międzynarodowej konferencji poświęconej problematyce High Performance Computing.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200