Marcin Petrykowski prezesem Atende

Marcin Petrykowski zastąpił Romana Szweda na stanowisku prezesa zarządu Atende SA. Z kolei Roman Szwed, po uprzedniej rezygnacji z pełnienia funkcji, wszedł do Rady Nadzorczej i został wybrany jej przewodniczącym. Zmiana będąca zwieńczeniem realizowanego planu sukcesji nastąpiła 23 czerwca 2021 r.

Marcin Petrykowski prezesem Atende

Marcin Petrykowski ma ponad 20-letnie doświadczenie biznesowe, w trakcie którego kierował i zarządzał strategicznym rozwojem oraz działalnością operacyjną globalnych instytucji rynku kapitałowego oraz finansowego. Ostatnie 7 lat pracował w S&P Global Ratings, gdzie w ramach różnych stanowisk zarządczych odpowiadał za rozwój działalności firmy w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA), w Europie Środkowej (CEE) oraz w Polsce. Jako dyrektor zarządzający wprowadził firmę S&P Global do Polski i do regionu CEE oraz przeprowadził transformację organizacji regionu EMEA na nowy model operacyjny. Wcześniej spędził ponad 12 lat w bankowości inwestycyjnej i korporacyjnej, pracując dla J.P. Morgan oraz Citi w Londynie i w Warszawie. Równolegle zdobył bogate doświadczenie w gospodarce cyfrowej i technologii, m.in.: pełniąc funkcję nadzorczą w notowanym na GPW ogólnoeuropejskim funduszu MCI Capital SA oraz jako wykładowca akademicki z obszaru fin-tech na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Pro bono Marcin jest członkiem Rady Fundacji im. Lesława A. Pagi oraz był wieloletnim członkiem Rady Dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce (AmCham).

– Decyzję Rady Nadzorczej przyjmuję z nieskrywaną radością, dumą, ale i dużą dawką pokory. Atende należy do wiodących firm technologicznych w Polsce, z niezwykłą historią w realizacji zaawansowanych projektów informatycznych. Korzenie spółki związane są ze świadczeniem pionierskich usług dostępu do internetu. Dzisiaj Grupa specjalizuje się w nowoczesnych usługach cyfrowych, integracji IT oraz komercjalizacji autorskich rozwiązań softwarowych. Biorąc pod uwagę postępującą cyfryzację, przyspieszenie digitalizacji, migracji do chmury, rozwój outsourcingu IT czy inteligentnej energetyki, szanse dalszego dynamicznego rozwoju Grupy postrzegam jako ogromne. W obliczu tych trendów moim głównym celem jest zwiększenie naszej zdolności do szybszego dostarczania cyfrowych rozwiązań klientom, a także dalsza rozbudowa portfolio innowacyjnych produktów Grupy

– mówi Marcin Petrykowski.

Zmiana na stanowisku prezesa zarządu nastąpiła w konsekwencji dojrzałego planu sukcesji. Siódmego czerwca prezes zarządu Atende SA Roman Szwed złożył oświadczenie o zamiarze rezygnacji do końca czerwca 2021 r. z pełnienia funkcji w zarządzie, jednocześnie wyrażając wolę kontynuowania wsparcia spółki jako członek Rady Nadzorczej. Do pełnienia funkcji prezesa zarządu Roman Szwed zarekomendował Marcina Petrykowskiego, który jego zdaniem zapewni najwyższy poziom zarządzania oraz kontynuację nacisku na wzrost, rozwój oraz umacnianie działalności Grupy Kapitałowej. Jednocześnie zgodnie z zapowiedzią Roman Szwed kandydował na członka Rady Nadzorczej i za jej akceptacją został dokooptowany do Rady Nadzorczej, a następnie wybrany na jej Przewodniczącego.

Zobacz również:

  • Atende Next jest już teraz
  • Play udziałowcem większościowym Redge Technologies

– Wobec dzisiejszej silnej pozycji rynkowej Atende oraz pozytywnych perspektyw, jakie kształtują się dla branży IT, wierzę, że Marcin Petrykowski jest doskonałą osobą do zapewnienia płynnej sukcesji i przejęcia sterów firmy. Jako doświadczony i sprawdzony menedżer, mający z jednej strony wizję biznesową, a z drugiej rozległe doświadczenie w zakresie globalnych organizacji działających na rynkach B2B, jest doskonale przygotowany do tego, aby poprowadzić Grupę Atende przez nowe wyzwania, jakie stwarzają rynki zagraniczne

– mówi Roman Szwed, wieloletni prezes, założyciel i główny akcjonariusz Atende.

– Jednocześnie funkcja przewodniczącego Rady Nadzorczej daje mi możliwość kontynuowania bliskiego związku ze spółką. Wierzę, że przeprowadzone zmiany umocnią spółkę w jej dążeniu do umocnienia znaczącej pozycji rynkowej

– dodał Roman Szwed.

Marcin Petrykowski prezesem Atende

Roman Szwed

Roman Szwed odchodzi ze stanowiska prezesa zarządu Atende po 30 latach zarządzania działalnością teleinformatyczną, począwszy od spółki ATM s.c., potem ATM Sp. z o.o. przekształconej w ATM SA, a następnie, po wydzieleniu w 2012 r. części integracji systemowej i spółek portfelowych do ATM Systemy Informatyczne SA, zarządzania tą nowo utworzoną spółką giełdową, która w 2013 r. zmieniła nazwę na Atende SA.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200