Managerowie IT nie chcą modelu subskrypcji

Nowe badanie Rimini odkryło pole walki pomiędzy dyrektorami ds. IT i technicznych a dostawcami oprogramowania. Kierownicy ds. IT odchodzą od tradycyjnego uniwersalnego modelu planowania zasobów przedsiębiorstwa opartego na jednym dostawcy w celu zoptymalizowania bieżących inwestycji i wprowadzania innowacji w pomijanych obszarach.

Icons8 Team / Unsplash

Rimini Street to duży i renomowany dostawca kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce i AWS. Właśnie ujawniono właśnie wnioski ze sponsorowanego przez Rimini badania nastrojów kupujących przeprowadzonego przez Censuswide. Badanie zatytułowane „Organizacje chcą sprawować większą kontrolę nad swoimi planami działania w kwestiach informatycznych”, analizującego wyzwania, przed jakimi stoją kierownicy ds. IT w obszarze planowania zasobów przedsiębiorstwa i wsparcia baz danych, zarządzania relacjami z dostawcami oraz modelu wsparcia i usług informatycznych. Badanie przeprowadzono na próbie ponad 600 amerykańskich respondentów obejmujących dyrektorów ds. informatycznych i technicznych w przedsiębiorstwach o dochodach wynoszących ponad 250 mln USD.

Z badania wynika, że kierownicy ds. IT są głęboko zaniepokojeni koniecznością przyjmowania modeli subskrypcji, które oferują niewielki lub zerowy zwrot z inwestycji. W rezultacie przechodzą na nowy model planowania zasobów przedsiębiorstwa, który pomaga optymalizować ich bieżące inwestycje i wspiera innowacje w pomijanych obszarach aplikacji i baz danych w dziedzinie planowania zasobów przedsiębiorstwa.

Zobacz również:

  • 7 kontroli priorytetów projektów dla przeciążonych agend IT

„Badanie pokazuje, że „elastyczność” i „wybór” mają nadrzędne znaczenie w działaniach strategicznych obecnych dyrektorów ds. informatycznych i technicznych. Dzięki optymalizacji systemów transakcji o krytycznym znaczeniu i przekierowaniu inwestycji na innowacje w pomijanych obszarach mogą oni wzmacniać zdolności informatyczne, jednocześnie wybierając to, co najlepsze dla ich przedsiębiorstwa i budżetu”, skomentował David Rowe, wiceprezes wykonawczy ds. transformacji globalnej i dyrektor ds. produktów. „Sektor technologiczny może stanowić jedyną branżę, w której dostawcy dyktują klientom, kiedy mogą dokonywać aktualizacji i kupować nowe produkty. Jednak kierownicy ds. IT zaczynają obierać nową ścieżkę i przyjmować podejście, które pomaga im w sprawowaniu kontroli nad ich planem działania w kwestiach informatycznych, umożliwiając im wprowadzanie innowacji we własnym tempie i podejmowanie decyzji w sprawie oprogramowania w oparciu o potrzeby biznesowe, a nie naciski ze strony dostawców”.

Dane pokazują, że kierownicy ds. IT buntują się przeciwko stanowi rzeczy opartemu na subskrypcjach

Kluczowe wnioski są następujące:

Prawie wszyscy dyrektorzy ds. informatycznych i dyrektorzy ds. technicznych objęci badaniem są zaangażowani w ramach swojej działalności biznesowej w przejście na nowy model skupiający się na maksymalizacji bieżących inwestycji i wprowadzaniu innowacji w pomijanych obszarach aplikacji i baz danych w dziedzinie planowania zasobów przedsiębiorstwa.

99% respondentów zgłosiło obawy dotyczące wdrażania modelu licencji od dostawców opartego na subskrypcji. Dwie największe obawy obejmowały zmuszanie do stosowanie modelu subskrypcji pozbawionego zwrotu z inwestycji (42%) i uzależnienie od jednego dostawcy (42%).

57% respondentów uważało, że transformacja cyfrowa niekoniecznie wymaga podejścia polegającego na budowaniu od początku podstawowych aplikacji w dziedzinie planowania zasobów przedsiębiorstwa.

Wprowadzanie nowego modelu planowania zasobów przedsiębiorstwa

Badanie pokazuje, że dyrektorzy ds. informatycznych i dyrektorzy ds. technicznych jednogłośnie wyrażali swoje zobowiązanie do przejścia na nowy model planowania zasobów przedsiębiorstwa, który skupia się na maksymalizacji bieżących inwestycji i wprowadzaniu innowacji w pomijanych obszarach aplikacji i baz danych w dziedzinie planowania zasobów przedsiębiorstwa. Model ten, znany także jako „łatwe do konfigurowania planowanie zasobów przedsiębiorstwa”, umożliwia firmom zachowanie niektórych wybranych podstawowych aplikacji w dziedzinie planowania zasobów przedsiębiorstwa od jednego dostawcy i zintegrowanie ich z nowoczesnymi, najlepiej dostosowanymi do potrzeb aplikacjami od innych dostawców. Oprócz połączenia różnych platform podejście to oferuje także kombinację modeli opartych na licencjach (bezterminowych, subskrypcjach, o otwartym źródle) i wdrażaniu (lokalnie, w chmurze).

Aby dokonać tego przejścia, kierownicy ds. IT biorą pod uwagę różne etapy jednocześnie: optymalizację obecnego środowiska, dostosowanie do zmieniających się potrzeb w organizacji i wokół niej oraz transformację w celu zaspokojenia przyszłych potrzeb:

Prawie trzy czwarte (74%) kierowników ds. IT bardzo skupia się na optymalizacji oprogramowania firmowego, analizując całkowity koszt własności i lepsze wyniki.

Prawie dwie trzecie (63%) kierowników ds. IT posiada już wizję końcowego stanu transformacji dzięki zmodernizowanej konfigurowanej technologii, zwiększonej funkcjonalności i inicjatywom przyspieszonej transformacji cyfrowej.

Prawie połowa (44%) respondentów zmieniających swoje obecne środowisko informatyczne walczy o odzyskanie kontroli nad ich planem działania w kwestiach informatycznych od dostawców.

Respondenci dostrzegają, że ta transformacja nie wymaga kompletnej modernizacji ich systemów planowania zasobów przedsiębiorstwa. Ponad połowa (57%) dyrektorów ds. informatycznych i dyrektorów ds. technicznych uważa, że transformacja cyfrowa niekonieczne wymaga podejścia polegającego na budowaniu od początku podstawowych aplikacji w dziedzinie planowania zasobów przedsiębiorstwa. Jest to szczególnie ważne w przypadku branży opieki zdrowotnej (75%), produkcji (64%), bankowości (62%) i IT (63%).

W przypadku rozważania przejścia na nowy model planowania zasobów przedsiębiorstwa/bazę danych dyrektorzy ds. informatycznych i dyrektorzy ds. technicznych nadają priorytet następującym kwestiom:

Możliwość wprowadzania innowacji we własnym tempie (63%)

Aplikacje najlepiej dostosowane do danych zastosowań w uzasadnionych przypadkach (62%)

Nowoczesna technologia i funkcjonalność (59%).

Kierownicy ds. IT zdają sobie sprawę, że istnieje alternatywa dla modelu licencjonowania opartego na subskrypcji. Kierownicy ci przechodzą na nowy model planowania zasobów przedsiębiorstwa i baz danych, który optymalizuje koszty operacyjne dzięki rozwiązaniom opartym na chmurze, jeśli mają one zastosowanie, zachowuje podstawowe aplikacje przedsiębiorstwa, w przypadku gdy budowanie ich od nowa nie wiąże się z wartością dodaną, oraz skupia się na nowych inwestycjach w produkty i usługi, które są dostosowane do strategii biznesowych na potrzeby wzrostu i innowacji.

Źródło: Rimini Street.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200