Małe i średnie firmy - priorytety na rok 2011

Szefowie małych i średnich firm zamierzają w bieżącym roku skupić się na sześciu kluczowych dla ich funkcjonowania zagadnieniach związanych z zarządzaniem i IT - wynika z opublikowanego właśnie raportu "2011 SMB Communications Plans and Priorities". Wśród nich znalazły się m.in. redukcja kosztów, maksymalizowanie efektywności działań oraz rosnąca popularność technologii mobilnych.

Steven Taylor oraz Leslie Barteaux - autorzy przygotowanego na podstawie ankiet wypełnionych przez amerykańskich menedżerów raportu - podkreślają, że respondenci byli zadziwiająco zgodni co do tych zjawisk (większość z nich wskazywała w ankietach te same trendy i zjawiska).

Na pierwszych dwóch pozycjach znalazły się maksymalizowanie efektywności firmy i pracowników, a także usprawnienie przepływu pieniędzy (88% ankietowanych uznało je za najważniejsze). Autorzy raportu podkreślają, że choć te pozycje mogą być postrzegane jako oczywiste, to ich wysoka pozycja w rankingu jest bardzo pozytywnym sygnałem - bo świadczy o tym, że menedżerowie nie zapominają o działaniach absolutnie fundamentalnych dla przedsiębiorstw.

Zobacz również:

  • Wartość dodana dla HR w nowej skali
  • Sektor energetyczny zwiększy wydatki na chmurę

Kolejną pozycję zajęło optymalizowanie kosztów działalności firmy (dotyczy to wszelkich kosztów - od płac, po koszty obsługi oprogramowanie, sprzętu itp.). "Głównym celem firm decydujących się na zlecanie usług na zewnątrz przedsiębiorstwa jest właśnie ograniczenie kosztów" - czytamy w raporcie.

Istotną - zdaniem respondentów - kwestią jest również dostępność narzędzi, dzięki którym z firmowych zasobów i aplikacji będą mogli korzystać zdalni pracownicy (co, jak wynika z raportu, wyraźnie przyczynia się do wzrostu produktywności). Ten punkt wyraźnie łączy się zresztą z kolejnym - czyli rosnącym znaczeniem usług i narzędzi mobilnych. Ankietowani podkreślali, że kluczowa dla funkcjonowania ich firm jest - i będzie w całym roku 2011 - kompleksowa komunikacja elektroniczna, wykorzystująca m.in. urządzenia przenośne (smartfony, tablety itp.).

Piątym zjawiskiem wskazanym przez respondentów jest dostęp do usług komunikacyjnych (VoIP, e-mail itp), realizowanych w chmurze (Cloud computing). Autorzy raportu przyznają, że było to dla nich pewne zaskoczenie, bo mimo wszystko usługi te są obecnie raczej mało popularne w firmach (szczególnie z sektora MSP) - ich zdaniem ta pozycja mogła pojawić się w rankingu, ponieważ odpytani na potrzeby raportu menedżerowie rekrutowali się z "technologicznej elity".

Ostatni punkt zestawienia jest tak naprawdę podsumowaniem pierwszych pięciu - ankietowani stwierdzili, że dla ich firm w nadchodzącym roku kluczowe będzie "usprawnienia wszystkich działań w oparciu o wykorzystywane przez nas rozwiązania technologiczne".

Więcej informacji: 2011 SMB Communications Plans and Priorities

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200