Małe i średnie firmy nie garną się do nauki

Tylko niespełna 13% aplikacji MSP o uczestnictwo w 6 Programie Ramowym, stanowiącym podstawę finansowania rozwoju badań w Unii Europejskiej, pochodzi z nowych państw członkowskich Unii Europejskiej. W budżecie 6 PR około 2,3 mld EUR przeznaczone jest na projekty angażujące MSP.

"Małe i średnie przedsiębiorstwa to podstawa ekonomicznej konkurencyjności Europy i klucz do budowy najwyższej jakości gospodarki opartej na wiedzy do 2010 roku" - mówił komisarz ds badań Philippe Busquin. Jego zdaniem, wraz z powiększeniem Unii, MSP z nowych krajów członkowskich powinny aktywnie współtworzyć Europejską Przestrzeń Badawczą i pomóc podnosić konkurencyjność UE.

Warto podkreślić, że 6 PR to największe na świecie narzędzie dla wsparcia działalności badawczej MSP; celem obecnego programu jest zwiększenie uczestnictwa w nim MSP do 15%. Czteroletni 6 PR (2002 – 2006) dysponuje budżetem 20 mld EUR, z tego 2,3 mld EUR przeznaczone jest na projekty prowadzone przez MSP mające pomóc "promocji innowacji i przemianie błyskotliwych idei w zyskowny biznes". 6 PR daje możliwość MSP z różnych krajów na outsourcowanie swojej działalności badawczej poprzez uczestnictwo w projektach współpracy badawczej i projektach sektorowych. Komisja Europejska przeznaczyła też w ub. roku 13 mln EUR na wzmocnienie uczestnictwa MSP z nowych państw członkowskich w 6 Programie Ramowym. Jak dotąd tylko 12,7% aplikacji do uczestnictwa w 6 PR pochodzi z tych krajów.

Raport KE ocenia też nowe instrumenty (tj. sieci centrów doskonałości i projekty zintegrowane) które pojawiły się w 6 PR. W opinii autorów raportu, koszt i ryzyko uczestnictwa w projektach 6 PR jest zbyt duży dla przedsiębiorstw, zwłaszcza MSP, ale i grup badawczych i partnerów z nowych państw członkowskich.

Europejskie MSP w liczbach:

@ MSP to około 66% miejsc pracy europejskiego sektora prywatnego i

@ 50% nowotworzonych miejsc pracy;

@ dopiero około połowy z 2 mln przemysłowych MSP wprowadziło na rynek innowacje.

6 PR a małe i średnie firmy w liczbach:

@ całkowity budżet 6 PR po rozszerzeniu Unii to 20 mln EUR (wcześniej 17,6 mld EUR)

@ 15% całkowitego budżetu priorytetowych dziedzin badawczych przeznaczone na MSP to 1,87 mln EUR (wcześniej 1,69 mln EUR)

@ horyzontalne działania badawcze MSP - 473 mln EUR (wcześniej 430 mln EUR).

@ w sumie w 6 PR na uczestnictwo MSP przeznaczone jest 2,34 mld EUR (wcześniej 2,1 mld EUR).

Informacje o 6 PR są pod adresem:http://www.6pr.pl .

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200