Małe firmy niechętnie sprzedają przez Internet

Optymizmu, co do szybkiego rozwoju handlu elektronicznego wśród małych i średnich firm europejskich, nie podzielają przedstawiciele firm Compaq Computer i Novell, którzy przygotowali raport European Small Business Directors. Zdaniem autorów raportu, pięć najpopularniejszych sposobów wykorzystywania Internetu przez małe firmy europejskie to: komunikacja z klientami i dostawcami (73%), udostępnianie informacji o firmie (67%), kreowanie wizerunku firmy (59%), promowanie produktów i usług (49%) oraz zapewnianie klientom serwisu i pomocy technicznej (36%).

Optymizmu, co do szybkiego rozwoju handlu elektronicznego wśród małych i średnich firm europejskich, nie podzielają przedstawiciele firm Compaq Computer i Novell, którzy przygotowali raport European Small Business Directors. Zdaniem autorów raportu, pięć najpopularniejszych sposobów wykorzystywania Internetu przez małe firmy europejskie to: komunikacja z klientami i dostawcami (73%), udostępnianie informacji o firmie (67%), kreowanie wizerunku firmy (59%), promowanie produktów i usług (49%) oraz zapewnianie klientom serwisu i pomocy technicznej (36%).

Badania przeprowadzone przez Banner Corporation wykazują, że tylko 7% spośród 1035 przebadanych małych firm (w tym również polskich) sprzedaje swoje produkty przez Internet. Ponad połowa respondentów nie przewiduje, aby ich firmy osiągnęły w ciągu najbliższych dwóch lat jakiekolwiek przychody związane z oferowaniem towarów i usług za pośrednictwem tej sieci.

______________

Pięć najważniejszych czynników uniemożliwiających małym firmom europejskim prowadzenie sprzedaży za pośrednictwem Internetu:

1. Nie wiem, w jaki sposób nasza firma mogłaby skorzystać z tej formy sprzedaży - 32%

2. Nie przyniesie to naszej firmie żadnych korzyści - 28%

3. Nie posiadamy odpowiednio przeszkolonych pracowników - 13%

4. Nasi klienci i dostawcy nie mają dostępu do Internetu - 12%

5. Nie wydaje mi się, aby Internet był dostatecznie bezpieczny - 9%

Źródło: 1035 małych firm działających w Europie


TOP 200