Magistrat i Gupta w jednym stali urzędzie

Jednym z laureatów wrześniowych targów Softarg '94 była była obchodząca swoje dziesięciolecie firma MiCOMP Systemy Komputerowe z Katowic. Łącznie z firmą Rekord z Bielska-Białej oraz Korelacją z Krakowa została uhonorowana nagrodą specjalną za zaawansowanie we wdrażaniu systemów dla administracji rządowej i samorządowej.

Jednym z laureatów wrześniowych targów Softarg '94 była była obchodząca swoje dziesięciolecie firma MiCOMP Systemy Komputerowe z Katowic. Łącznie z firmą Rekord z Bielska-Białej oraz Korelacją z Krakowa została uhonorowana nagrodą specjalną za zaawansowanie we wdrażaniu systemów dla administracji rządowej i

samorządowej.

Na targowej ekspozycji firmy MiCOMP można było obejrzeć jej najnowsze dzieło - pierwsze moduły zintegrowanego systemu Magistrat II for Windows, korzystającego z bazy danych Gupta i technologii klient/serwer. Projekt systemu jest realizowany od półtora roku a jego poprzednikiem był system Magistrat, pracujący w trybie tekstowym w sieci NetWare. System Magistrat II for Windows jest wdrażany w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, w Urzędzie Miasta i Gminy w Trzebini oraz w Urzędzie Miejskim w Wolbromiu. Do końca br. MiCOMP zobowiązał się rozpocząć wdrożenie systemu w 5 urzędach miejskich i gminnych.

Platformą sprzętową systemu są komputery PC z procesorem 486 pracujące jako stacje robocze, komputery PC z procesorami 486 lub wyżej pracujące jako serwery plikowe i baz danych SQL Gupta oraz komputery wieloprocesorowe jako serwery baz danych SQL Server, AS/400, Oracle, Sybase, Ingres lub inne.

Dla stacji roboczych (front-end) wybrano jako platformę systemową środowisko MS-Windows, natomiast serwery baz danych (back-end) mogą pracować pod kontrolą NetWare, UnixWare, Windows NT, UnixSUN i OS/2. Ze względu na efektywność pracy systemu MiCOMP zaleca system sieciowy NetWare firmy Novell.

Twórcy systemu położyli duży nacisk na zabezpieczenie odtworzenia danych po awarii (zastosowane zostały mechanizmy transaction logging i rollforward oraz mechanizmy optimizer, stored procedures i online backup). Aplikacje zostały zaprojektowane w GUI w zgodności ze standardami MS-Windows oraz Presentation Manager. Wszystkie aplikacje mają opisy pomocy kontekstowej w języku polskim w standardzie MS- Windows.

Cały system Magistrat II for Windows składa się z wielu modułów programowych. Realizują one określone funkcje użytkowe, które zgrupowano w logiczne podsystemy. Są nimi m.in. ewidencja ludności, należności, koszty, finanse i księgowość, budżet, komunikacja, gospodarka mieniem komunalnym, działalność gospodarcza, sekreteriat, ekologia, USC, administrator.

Przy okazji można dodać, że podsystem Ewidencja Ludności został opracowany przez Zakład Zastosowań Komputerów PIK w Gliwicach, przy czym autorami elementów współpracujących z innymi modułami Magistratu II są pracownicy MiCOMP. Podsystem Ewidencja Ludności ubiega się o uzyskanie homologacji RCI Pesel.

Podsystem Informacja o Terenie

Ze względu na potrzeby wydziałów architektury, urbanistyki i geodezji urzędów miast i gmin system Magistrat II for Windows zawiera również podsystem Informacja o Terenie, który pozwala na łączenie mapy terenu z informacjami tekstowymi i danycmi liczbowymi. Podsystem opracowano na bazie pakietu WinGIS austriackiej firmy Progis.

Udostępnia on użytkownikowi rastrową mapę gminy oraz mapy wektorowe w postaci warstw nakładanych na podkład rastrowy. Mapy są zapisane w jednym globalnym układzie współrzędnych (tzw. geodezyjny układ 65). Każda warstwa wektorowa ma własną bazę danych opisowych. Graficzna część mapy jest zapisywana w komputerze jako obszar ciągły - oznacza to, że wszystkie arkusze mapy źródłowej tworzą w zapisie komputerowym jednolity obszar bez podziału na arkusze. Liczba warstw tematycznych jest nieograniczona. Także ten podsystem korzysta z bazy danych SQL Gupta.

Podsystem Informacja o Terenie jest zintegrowany z bazą danych systemu Magistrat II for Windows. Umożliwia to wykorzystanie danych gromadzonych przez inne podsystemy jako opisy obiektów warstw wektorowych - np. właściciel gruntu jest powiązany z danymi, które pochodzą z podsystemu Ewidencja.

Podsystem Informacja o Terenie jest utworzony przez następujące moduły programowe: WinGIS, WinMAP, GISini, SQL LinkBase. Moduł WinGIS umożliwia tworzenie map wektorowych oraz powiązanych baz danych z jednoczesnym wyświetleniem mapy rastrowej gminy i warstw wektorowych, moduł WinMAP pozwala na prezentację na ekranie

stacji roboczej mapy rastrowej oraz warstw wektorowych wykonanych za pomocą WinGIS. Natomiast GISini to moduł dzięki któremu użytkownik może wyświetlić na ekranie stacji roboczej warstwy wektorowe i podkład rastrowy w celu np. powiększenia fragmentu obszaru oraz wydrukowania go, zaś SQL LinkBase jest programem pozwalającym na eksport i import danych opisowych oraz warstw wektorowych między modułami WinGIS i GISini.

Pierwszym użytkownikiem WinGIS będzie Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza. System WinGIS v 3.0 PL kosztuje 4300 USD zaś WinMAP v 3.0 PL 990 USD. Wersja 3.0 systemu WinGIS była po raz pierwszy prezentowana na tegorocznym Softargu w stoisku firmy IMCO z Krakowa (Progis Corporation Partner).

Kod źródłowy w depozycie

Na zakończenie warto zwrócić uwagę potencjalnych użytkowników pakietu Magistrat II for Windows na jakże istotny drobiazg, świadczący o klasie oferty firmy MiCOMP. Otóż w momencie przejmowania przez użytkownika wykonanej instalacji Magistrat II for Windows firma MiCOMP jednocześnie zabezpiecza notarialnie kod źródłowy w postaci zdeponowanych dyskietek. Jest to postępowanie, które w razie przyszłych roszczeń nabywcy systemu pozwoli na ustalenie czy przyczyną tych pretensji były ukryte wady samego oprogramowania.

O tym, jak ważne jest takie zabezpieczenie niech świadczy znane mi wydarzenie, gdy pewne przedsiębiorstwo po wdrożeniu systemu finansowo-księgowego po roku pracy nie zbilansowało swoich rachunków. W grę mogło wchodzić złe księgowanie danych lub źle działający system finansowo-księgowy. Oczywiście przedsiębiorstwo to jest przekonane, że winne braku zbilansowania się rachunków jest oprogramowanie. Aby dylemat ten rozstrzygnąć (co też nie jest całkiem prostą sprawą) należało w momencie zakupu zdeponować kod źródłowy oprogramowania. Dopiero to daje szansę na wychwycenie usterki w programie, która mogłaby np. spowodować całkiem nieprzewidziane i groźne straty finansowe.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200