MacroSoft sprawdza legalność

Firma będzie świadczyć usługi audytu legalności oprogramowania pod auspicjami Stowarzyszenia Polski Rynek Oprogramowania PRO.

Firma będzie świadczyć usługi audytu legalności oprogramowania pod auspicjami Stowarzyszenia Polski Rynek Oprogramowania PRO. W ramach usługi MacroSoft sprawdza całość zasobów oprogramowania badanej firmy. Przebadana firma otrzymuje następnie Certyfikat Legalności Oprogramowania, o czym informowana jest współpracująca ze Stowarzyszeniem PRO Komenda Główna Policji. Termin wprowadzenia usługi audytowej zbiegł się w czasie z kampanią edukacyjno - profilaktyczną prowadzoną przez Business Software Aliance, kierowaną głównie do małych i średnich firm - głównych klientów MacroSoftu. "To nie przypadek - postanowiliśmy rozpocząć świadczenie audytu na fali tej akcji. Obie organizacje - PRO i BSA - wiedzą o sobie i współpracują, łącznikiem jest m.in. KGP" - mówi Marcin Wierzbicki, szef produktu w MacroSoft.

Współpraca nie jest sformalizowana, ma raczej charakter komplementarny. BSA w ramach swojej akcji poleca także usługi audytowe, jednak siatka partnerów tej organizacji nie jest najsilniejsza. Według słów przedstawicieli MacroSoftu, firma dostrzegła tę lukę na rynku i wraz z PRO chce ją wypełnić. Czy jednak certyfikat zabezpiecza przed "nalotem" BSA? "Audyt i otrzymany w jego następstwie certyfikat PRO nie daje immunitetu - bardzo wydatnie jednak zmniejsza - m.in. dzięki przekazaniu informacji do KGP -prawdopodobieństwo kontroli BSA. Z pewnością ważnym czynnikiem dla BSA przy ewentualnym podjęciu decyzji o kontroli będzie data wydania certyfikatu, jednak nigdy nie możemy mieć pewności, że następnego dnia po audycie firma nie wyciągnie z szuflady pirackiego oprogramowania " - mówi Marcin Wierzbicki.

Zobacz również:

  • Informatyka na pomoc prawu
  • Obecnie MacroSoft jest jednym z kilku partnerów audytorskich Stowarzyszenia PRO. W momencie uruchomienia usługi możliwość jej świadczenia posiada 10 z 14 oddziałów firmy. Według zapewnień MacroSoftu w ciągu tygodnia osoby przeszkolone do świadczenia audytu znajdą się we wszystkich oddziałach. Niewiadomo dokładnie jakim popytem cieszą się usługi audytorskie u partnerów BSA. Także MacroSoft nie przedstawia prognoz przychodów z tej działalności. "Jesteśmy u początku drogi, nie robiliśmy dokładnej prognozy finansowej przychodów z tego źródła" - zaznacza Marcin Wierzbicki.

    MacroSoft wykorzystuje do audytu oprogramowanie SoftwareCheck. Zostało ono specjalnie przystosowane do potrzeb PRO przez producenta firmę KERN. Audytor przygotowuje pełną informację o statusie prawnym całego oprogramowania pracującego w przedsiębiorstwie. Świadczy pomoc w zaprojektowaniu i uruchomieniu stałego systemu kontroli, który będzie zapobiegał i wskazywał sposoby korygowania nieprawidłowości w okresie po audycie. MacroSoft udzieli również wsparcia w zakresie uzupełnienia brakujących licencji, o ile audyt taką potrzebę wykaże. Wyniki prowadzonego audytu, będą stanowić tajemnicę handlową pomiędzy firmą a klientem.


    TOP 200