MSW: wkrótce powstanie w Polsce TETRA

Podczas odbywającej się w Instytucie Łączności konferencji TETRA Forum, Roman Dmowski, minister spraw wewnętrznych, poinformował, że po 12 latach przygotowań do budowy ogólnopolskiej sieci TETRA dla służb porządku publicznego i ratowniczych w Polsce MSW niedługo powinno przystąpić do wyboru partnera, który wreszcie zrealizuje sieci w formie projektów pilotażowych w 2-3 dużych miastach.

Na projekt zostaną zarezerwowane środki unijne w kwocie ok. 190 mln zł. Równocześnie trwają przygotowania, aby zapewnić środki unijne na rozwój sieci ogólnopolskiej w następnej perspektywie finansowania, czyli w latach 2014-2020. Roman Dmowski zastrzegł, że nie zapadły ostateczne decyzje ani co do modelu realizacji projektów, ani w fazie pilotażowej, ani właściwej ogólnopolskiej. Nie określono też jeszcze wymagań. Nie rozstrzygnięto również modelu finansowania, który spełni unijne wymagania co do dopuszczalności pomocy publicznej.


TOP 200