MSP/TH'system na Expo

Firma MSP/TH'system ogłosiła program wsparcia dla własnych partnerów handlowych biorących udział w targach komputerowych Komputer Expo '96. W ramach programu TH'EXPO partnerzy uzyskają bezpłatną pomoc techniczną oraz marketingową od MSP. Jednym z głównych elementów TH'EXPO będzie uruchomienie podczas targów specjalnego systemu informatycznego.

Firma MSP/TH'system ogłosiła program wsparcia dla własnych partnerów handlowych biorących udział w targach komputerowych Komputer Expo '96. W ramach programu TH'EXPO partnerzy uzyskają bezpłatną pomoc techniczną oraz marketingową od MSP. Jednym z głównych elementów TH'EXPO będzie uruchomienie podczas targów specjalnego systemu informatycznego.

System taki - TH'InterLink działa już od kilku miesięcy i umożliwia uzyskanie szybkiego dostępu poprzez Internet do aktualnych cen, informacji o pojawieniu się nowych produktów, ich charakterystyk oraz danych technicznych. System gwarantuje pełną zgodność z danymi wykorzystywanymi przez Dział Handlowy MSP, ponieważ oferuje on bezpośredni dostęp do informacji gromadzonych w wewnętrznym systemie informatycznym firmy.

Umowa Oracle - Teta

Oracle Polska zawarł umowę typu VAR z firmą Teta. 5 stycznia br. prezes Oracle Polska Jacek Duch oraz prezes P.I. Teta Artur Stanejko podpisali porozumienie umożliwiające polskiej firmie korzystanie ze środowisk bazodanowych i narzędzi programistycznych koncernu Oracle.

Porozumienie pozwoli firmie Teta stworzyć aplikacje pracujące w środowisku relacyjnej bazy danych Oracle7 oraz obsługujące wszystkie główne platformy sprzętowe i sieciowe. Aplikacje będą budowane za pomocą narzędzi Oracle Designer/2000 i Oracle Developer/2000. Oba zestawy zawierają wspólne repozytorium i korzystają ze wspólnej metodyki tworzenia aplikacji w środowisku rozproszonych baz danych oraz klient/serwer.


TOP 200