MSN Messenger dla przedsiębiorstw

Microsoft zapowiedział usługę dla klientów korporacyjnych, która ma umożliwić rozszerzanie i zarządzanie funkcjami messagingu bezpośredniego (IM – Instant Messaging) MSN Messenger poza zaporą ogniową.

MSN Messenger Connect for Enterprise, oczekiwany w I kwartale 2003, ma oferować mechanizmy audytu, rejestrowania i zarządzania niezbędne dla przedsiębiorstw, które są zainteresowane używaniem IM jako narzędzia komunikacji.

Usługa ma oferować nazewnictwo integrujące identyfikatory Passport i korporacyjne ID przechowywane w Active Directory w celu zapewnienia możliwości centralnego administrowania użytkownikami. Aktualnie identyfikatory Passport są zarządzane indywidualnie.

Zobacz również:

  • Slack podnosi ceny dla użytkowników subskrypcji Pro

Ponadto Microsoft zamierza zaoferować sprzedaż unikatowych nazw w usłudze MSN, co pozwoli firmom używać ich własne nazwy dla jednostek IM (np. NetWorld mógłby zakupić nazwę „@networld”).

Usługa jest pierwszą z całego zestawu mechanizmów IM, które Microsoft planuje wprowadzić wraz z serwerem komunikacyjnym czasu rzeczywistego dla IM o kryptonimie Greenwich, oczekiwanym w połowie 2003 r. Plany Microsoftu w tym zakresie są reakcją na rosnąca popularność messagingu bezpośredniego w przedsiębiorstwach.

Connect for Enterprise ma być oferowana w formie rocznej subskrypcji w cenie od 24 USD za użytkownika. Subskrypcja obejmuje licencje, połączenia, nazwy i sterowanie ID. W ramach usługi użytkownicy będą musieli wdrożyć dodatkowo bramę IMLogic lub FaceTime Communications do zarządzania ruchem IM.

Wersja 2 Connect for Enterprise ma być zintegrowana pod koniec 2003 r. z serwerem Greenwich, który ma pracować na platformie Windows.Net Server 2003. Wersja druga ma pojawić się po ukazaniu się serwera Greenwich i ma zawierać motor translacji pośredniczący pomiędzy MSN a protokołem SIP (Session Initiation Protocol) obsługiwanym przez Greenwich, co pozwoli dowolnemu klientowi SIP na komunikowanie się z listą rozmówców MSN.

SIP jest protokołem sygnałowym dla aplikacji obsługujących messaging głosowy i bezpośredni. Klient Windows Messenger, dostarczany z Windows XP, obsługuje SIP.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]oup.com

TOP 200