MON będzie współpracować z firmami Cisco i Microsoft

Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa (należąca do MON jednostka zajmująca się bezpieczeństwem systemów komputerowych) podpisało w zeszłym tygodniu porozumienie z firmami Cisco i Microsoft. Współpracę taką zawarła także z tymi dwoma firmami z sektora IT Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie.

MON

ECSC realizuje kształcenie stricte pod potrzeby szkoleniowe polskiej armii. Z uwagi na konieczność zapewnienia uczestnikom szkoleń pełnego spektrum wiedzy niezbędnej do pracy domenie operacyjnej cyberprzestrzeni.

Centrum nie zamyka się tylko na instytucje wojskowe i realizację szkoleń wyłącznie w oparciu o dedykowane systemy (w tym niejawne) i urządzenia tworzone specjalnie na potrzeby armii, ale planuje szeroką współpracę także z międzynarodowymi firmami, które dostarczają oprogramowanie i sprzęt, z którego korzysta rynek, a tym samym także potencjalni adwersarze Polski w cyberprzestrzeni

Zobacz również:

Porozumienia zostały zawarte podczas oficjalnej inauguracji ECSC na terenie Wojskowej Akademii Technicznej. Współpraca z firmami Microsoft oraz CISCO dotyczy w szczególności rozwoju oferty szkoleniowej Centrum w oparciu o produkty edukacyjne i platformy szkoleniowe, których twórcami są ww. koncerny.

W imieniu ECSC dokumenty podpisał Dyrektora Paweł Dziuba, a w imieniu firmy Cisco, Przemysław Kania – Dyrektor Generalny. Firmę Microsoft reprezentował Członek Zarządu – Dyrektor ds. Strategii Technologicznej Microsoft, Michał Jaworski.

Z kolei porozumienie pomiędzy ECSC a Wojskową Akademią Techniczną określa ogólne zasady współpracy z uwzględnieniem zabezpieczenia logistycznego i administracyjnego. W tym przypadku ze strony WAT porozumienie podpisał Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej, płk prof. dr hab. Przemysław Wachulak.

Paweł Dziuba (Dyrektor ECSC) tak skomentował to porozumienie, „Z jednej strony zamierzamy współpracować z narodowymi strukturami wojskowymi i szkołami związanymi z resortem obrony narodowej na podstawie różnego rodzaju listów intencyjnych czy umów. Z drugiej strony, chcemy być instytucją, która nie zamyka się jedynie na rozwiązania wojskowe. Realizujemy współpracę z firmami, o ugruntowanej pozycji na rynku usług i produktów z obszaru m.in. IT”.


TOP 200