MIS u prezydenta

W Kancelarii Prezydenta RP wdrożony zostanie system obiegu dokumentów wrocławskiej firmy MIS.

Wrocławska MIS S.A. wygrała przetarg ogłoszony przez Kancelarię Prezydenta RP na wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów. Wrocławska spółka przeszkoli również w ramach kontraktu administratorów i użytkowników systemu. Przewidywane zakończenie wdrożenia nastąpi w I kwartale 2003 r.

Na mocy podpisanej umowy MIS stworzy i wdroży zintegrowane oprogramowanie do zarządzania dokumentami, sprawami i ich obiegiem w Kancelarii Prezydenta RP, zgodne z odpowiednimi ustawami w tym zakresie. System obejmie rejestrację i obieg dokumentów, skanowanie i , a także archiwizowanie dokumentów. Całość obiegu będzie odbywała się elektronicznie. System ma działać w środowisku Lotus Domino.

Zobacz również:


×