MEN informatyzuje gimnazja

Ministerstwo Edukacji Narodowej wybrało dwie pierwsze firmy, które stworzą pracownie internetowe w powstałych w tym roku gimnazjach. W wyniku zorganizowanego przetargu na budowę 176 pracowni internetowych dla gimnazjów Regionu III (województwa: łódzkie, śląskie, opolskie, dolnośląskie) wybrano ofertę Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej z Wrocławia. Wartość kontraktu wynosi 5,55 mln zł (bez VAT).

Ministerstwo Edukacji Narodowej wybrało dwie pierwsze firmy, które stworzą pracownie internetowe w powstałych w tym roku gimnazjach. W wyniku zorganizowanego przetargu na budowę 176 pracowni internetowych dla gimnazjów Regionu III (województwa: łódzkie, śląskie, opolskie, dolnośląskie) wybrano ofertę Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej z Wrocławia. Wartość kontraktu wynosi 5,55 mln zł (bez VAT).

Pracownie internetowe w 199 gimnazjach w Regionie II (województwa: lubelskie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie) zinformatyzuje Optimus SA z Nowego Sącza. Wartość tej umowy wynosi 6,40 mln zł (bez VAT).

MEN nie ogłosił jeszcze zwycięzców przetargów na budowę 150 pracowni internetowych w Regionie I (województwa: mazowieckie, warmińsko-mazurskie i podlaskie) i 200 pracowni w Regionie IV (województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie). Komisja przetargowa zakończyła już wprawdzie prace, ale wybór musi jeszcze zatwierdzić kierownictwo resortu edukacji.


TOP 200