MCX w Oławie

Warszawski integrator wdrożył na zlecenie Urzędu Miejskiego w Oławie system łączności, który umożliwi koordynowanie działań służb publicznych w sytuacjach kryzysowych.

MCX uruchomiła centrum zarządzania kryzysowego w Oławie. Wdrożone przez warszawską spółkę rozwiązanie składa się z pięciu głównych elementów: - stanowiska zarządzania kryzysowego zlokalizowanego w Urzędzie Miejskim, centralnego serwera telekomunikacyjnego i siłowni telekomunikacyjnej zainstalowanej w Komendzie Powiatowej Policji. Z centralnym serwerem współpracuje system nagrywania rozmów. W lokalnej komendzie straży pożarnej zainstalowano pomocniczy serwer telekomunikacyjny.

System został zrealizowany na potrzeby Urzędu Miejskiego. Rozwiązanie służyć ma przede wszystkim do bezpośredniego koordynowania działań służb z wykorzystaniem zaawansowanego systemu łączności. Strony nie ujawniły wartości kontraktu.

Zobacz również: