MAGIC w wojsku

14 września br., w Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie odbyło się seminarium izraelskiej firmy Magic, na którym, przed widownią złożoną z ok. 100 oficerów Wojska Polskiego, zaprezentowano system tworzenia aplikacji MAGIC.

14 września br., w Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie odbyło się seminarium izraelskiej firmy Magic, na którym, przed widownią złożoną z ok. 100 oficerów Wojska Polskiego, zaprezentowano system tworzenia aplikacji MAGIC. Na sali obecny był jeden z dyrektorów firmy Magic, generał armii izraelskiej w stanie spoczynku, p. Eli Gonen. System MAGIC stosowany jest przez armię izraelską oraz wiele wielkich firm światowych, w tym i komputerowych.


TOP 200