MAC: Polska nie popiera ograniczeń wolności i otwartości internetu

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wydało komunikat w związku z udziałem polskiej delegacji w WCIT-12, międzynarodowym szczycie poświęconym telekomunikacji. Jednym z jego ważniejszych punktów są zmiany w Międzynarodowych Regulacjach Telekomunikacyjnych.

Przesłany do prasy komunikat nosi tytuł: "WCIT-12. Polska przypomina o znaczeniu praw człowieka dla Internetu". Ministerstwo informuje w nim, że Michał Boni, minister administracji i cyfryzacji, odbył wieczorną naradę z przedstawicielami polskiej delegacji biorącej udział w konferencji w Dubaju. Minister podkreślił, że Polska klarownie prezentuje swoje stanowisko podczas konferencji WCIT-12 (World Conference on International Telecommunications), który odbywa się w Dubaju.

Polska przeciwna ograniczaniu internetu

"Polski rząd nie poprze żadnych zmian w Międzynarodowych Regulacjach Telekomunikacyjnych (ITR), które mogłyby prowadzić do ograniczenia wolności lub otwartości internetu. Polska nie poprze zmian zapisów ITR, które mogłyby ograniczać polskie oraz unijne prawodawstwo. Polska nie popiera także rozszerzenia mandatu ITU o kwestie związane z zarządzaniem Internetem m.in.: zarządzanie systemem nazw domen, przydzielaniem numerów i adresów IP, regulowaniem peeringu. Nie zgodzi się także na wprowadzenie w ramach ITR zapisów umożliwiających niektórym państwom ograniczanie swobód, praw podstawowych i wolności. Nasze stanowisko jest jasne i niezmienne" - czytamy w komunikacie MAC.

Ministerstwo informuje także, że drugiego dnia obrad konferencja WCIT-12 zajęła się preambułą do Międzynarodowych Regulacji Telekomunikacyjnych (ITR) oraz art. 1, który dotyczy celu i zakresu ITR. MAC podaje, że Polska poparła propozycję Tunezji, aby w ITR znalazł się zapis o poszanowaniu praw człowieka.

Wolność i swoboda

W komunikacie Małgorzata Olszewska, podsekretarz stanu w MAC podkreśliła konieczność obrony wolności Internetu i swobody wypowiedzi. Polska nie tylko sprzeciwia się regulowaniu Internetu w ITR. Chciałaby także dodatkowo zagwarantować wolność Internetu wpisując do traktatu podstawowe wartości, na których ta wolność się ona opiera.

Dokumenty

Link do propozycji tunezyjskiej:http://news.dot-nxt.com/itu/wcit/c25

Link do komunikatu prasowego nt. praw człowieka: http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2012/90.aspx#.UL4S_-ThKSo

"Powinniśmy pamiętać, że użytkownicy internetu mają się cieszyć wolnością słowa, swobodami światopoglądowymi - tak jak w realnym świecie. Więcej, prywatność użytkowników powinna być również chroniona. Ich działalność nie powinna być śledzona oraz dane pochodzące z ich aktywności nie powinny być wykorzystywane przez firmy do osiągania zysków bez wiedzy użytkownika - podkreśla Małgorzata Olszewska.

Ministerstwo podaje, że propozycję rozszerzenia preambuły o gwarancje wolności poparły także Szwajcaria i Katar, ale pozostałe kraje były przeciw. Twierdziły, że to niepotrzebne, skoro ITR ma być dokumentem technicznym. Konferencja postanowiła jednak przygotować specjalny komunikat prasowy, w którym członkowie ITU zobowiązują się do poszanowania wolności słowa i praw człowieka. Sprawa nie jest ostatecznie zamknięta i polska delegacja będzie ją monitorować - głosi komunikat MAC.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200