M/S "Katowice"

Urząd Miasta Katowice do swoich priorytetów zaliczył wdrożenie usług e-rządu i stworzenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Urząd Miasta Katowice do swoich priorytetów zaliczył wdrożenie usług e-rządu i stworzenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

W Polskim Rejestrze Statków (PRS) nie znajdziemy już masowca M/S "Katowice". Jednakże PRS jako instytucja zajmuje się również certyfikacją Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000. Taki system wdrożono rok temu w Urzędzie Miasta Katowice. Jednostką certyfikującą był właśnie PRS. I w ten sposób statek zastąpiło miasto.

Katowice nie tylko chwalą się normą ISO, ale również świetną oceną ratingową przyznaną przez agencję Fitch. BBB+ (waluta zagraniczna) i A- (waluta krajowa) odzwierciedlają dobrą sytuację ekonomiczną i budżetową miasta ze względu na niskie zadłużenie i dobre zarządzanie budżetowe.

Nic dziwnego, że Katowice lokują się regularnie w pierwszej dziesiątce miast pod względem atrakcyjności dla inwestorów. Czy istnieje związek między tymi dokonaniami a poziomem informatyki w Urzędzie Miasta? Oto dowody.

W opinii Jerzego Borysa, zastępcy naczelnika Wydziału Obsługi Urzędu, w którego gestii leży informatyka, np. "wdrożony system obiegu dokumentów DOCMAN pozwolił na lepsze zorganizowanie pracy w Biurze Obsługi Mieszkańców i wyeliminowanie dzienników podawczych poczty przychodzącej na poszczególnych etapach rozpatrywania spraw".

Jednak najbardziej widoczne zmiany w zarządzaniu miastem pojawiły się, gdy zaczęto wykorzystywać System Informacji Przestrzennej.

M/S "Katowice"

Jerzy Borys, zastępca naczelnika Wydziału Obsługi Urzędu

Odtąd ewidencja gruntów umożliwia racjonalną gospodarkę mieniem miasta. Sprzęgnięty z nią system MIDAS pozwala na wizualizację działki/budynku, którego dotyczy opłata, na mapie i kontrolę poprawności podanych danych o powierzchni, zabudowie, uzbrojeniu itp.; jest również przygotowany do wprowadzenia podatku katastralnego.

Następną korzyścią z SIP jest racjonalne usytuowanie szkół podstawowych i gimnazjów, a także granic obwodów wyborczych i siedzib komisji obwodowych. W tym celu skorelowano warstwę adresową z systemem PESEL.

SIP ułatwił działania straży miejskiej, przez co wpłynął na poprawę bezpieczeństwa. Korzysta ona z systemu "Bezpieczne Miasto", który umożliwia rejestrowanie zdarzeń, takich jak przestępstwa czy wypadki. Po ich analizie są podejmowane odpowiednie kroki, np. zwiększenie liczebności patroli na danym terenie lub zainstalowanie kamery do monitoringu danego obszaru. Wreszcie dzięki wdrożonym warstwom mapy elektronicznej i zebranym doświadczeniom w programie "Bezpieczne Miasto" rozpoczęły się prace nad utworzeniem Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Ale to nie koniec. Ci, którzy zajrzą na stronę Urzędu Miasta (www.um.katowice.pl), mogą skorzystać z interaktywnej mapy Katowic (http://mapserver.um.katowice.pl/website/kat_map/viewer.htm ). To pierwsze tego rozwiązanie w kraju, które wykorzystuje dane bezpośrednio z bazy danych. Użytkownik może samodzielnie definiować zarówno zakres tematyczny, jak i skalę i obszar, którym jest zainteresowany. "Pozwala również na wykonywanie analiz typu «podaj mi przedszkola w odległości do 1000 m od zadanego adresu». System ten był prezentowany w grudniu 2000 r. w Rzymie na konferencji TeleCities, gdzie spotkał się z dużym zainteresowaniem" - mówi Jerzy Borys.

Przypadek Katowic jest o tyle ciekawy, że w urzędzie nie ma zintegrowanego systemu informatycznego. "Działają u nas Urząd firmy Efekt (budżet, planowanie, księgowość i sprawozdawczość) oraz system Ratusz firmy Rekord (sprawy podatkowe)" - wyjaśnia Jerzy Borys, który zapoznał się z systemami w różnych miastach, ale żadne nie miało systemu centralnego, zawsze czegoś brakowało. "Przyjęliśmy zatem politykę małych kroczków. Dopuszczamy teraz rozwiązania oparte na trzech bazach: Oracle, MSQL i Interbase" - dodaje.

Co dalej? Przedstawiciele miasta myślą o pozyskaniu środków z funduszy strukturalnych na trzy projekty związane z usługami e-government, w tym elektroniczny urząd. Nie czekając na unijne fundusze, zostanie umożliwiona rejestracja działalności gospodarczej przez Internet.

Finalista w kategorii - Administracja Państwowa

Urząd Miasta Katowice

Piotr Uszok prezydent miasta

Helena Toja kierownik Działu Informatyki

Liczba pracowników: 888

Liczba pracowników działu IT: 13

http://www.um.katowice.pl

Wykorzystywane rozwiązania

Podstawowe systemy: Ratusz firmy Rekord z Bielska-Białej i Urząd firmy Efekt Software z Katowic. Ponadto Urząd wykorzystuje wiele aplikacji dziedzinowych, w tym: System Informacji Przestrzennej opracowany przez Hanslik Laboratorium Oprogramowania, Katowice; System zarządzania obiegiem dokumentów DOCMAN firmy Rodan Systems, System zarządzania jakością ISO firmy Astech.

Sieć jest oparta na przełącznikach 3Com i routerach Cisco.

Platforma sieciowa: Novell NetWare, SCO Unix, Windows NT/2000, Free BSD, Linux.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200