Lustrzane odbicia

Zestaw rozwiązań IntelliMirror zawartych w Windows 2000 ma ułatwić zarządzanie konfiguracjami środowiska pracy użytkowników i dystrybucję aplikacji.

Zestaw rozwiązań IntelliMirror zawartych w Windows 2000 ma ułatwić zarządzanie konfiguracjami środowiska pracy użytkowników i dystrybucję aplikacji.

Jednym z podstawowych komponentów Windows 2000, mających na celu usprawnienie zarządzania systemem na stacjach roboczych, jest zestaw technologii IntelliMirror. Stanowi on rozszerzenie rozwiązania znanego jako Zero Administration for Windows (ZAW), udostępnianego już dla Windows NT 4.0, które umożliwia administratorowi opracowanie standardów konfiguracji stacji roboczych i środowiska pracy użytkowników oraz egzekwowanie ich przestrzegania bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności administracyjnych.

IntelliMirror znacznie rozszerza zakres funkcjonalny ZAW. Umożliwia nie tylko konfigurację środowiska pracy, lecz także dostarczanie mu niezbędnych danych i plików bez względu na ich lokalizację i tryb pracy użytkownika (w sieci, zdalny lub odłączony). Technologia zapewnia również użytkownikowi logującemu się na dowolnej stacji w firmowej sieci komputerowej dostęp do tych samych ustawień konfiguracyjnych, aplikacji itp. Na technologię IntelliMirror składa się wiele mechanizmów, takich jak Group Policy, Offline Folders, Windows Installer. Wszystkie są oparte na usługach katalogowych Active Directory.

Polityka

Group Policy umożliwia stworzenie wzorcowych profili użytkowników zawierających szczegółowe informacje o tym, jakie aplikacje są dostępne dla użytkownika, jakie ma on prawa w systemie (np. czy może modyfikować wygląd pulpitu, instalować dodatkowe aplikacje itp.), gdzie są przechowywane dokumenty, jakie dyski mają być standardowo podłączone, które z dysków sieciowych mają być widoczne dla użytkownika jako lokalne itp.

Ponadto admini-strator może określić standardowe skróty do serwisów internetowych (tzw. Ulubione), standardowe "ciasteczka" (cookies), a także lokalizację folderów przechowujących pliki tymczasowo (np. ściągane z Internetu). To ostatnie kryterium jest bardzo ważne w przypadku, gdy profil użytkownika jest typu roaming (przechowywany w sieci i replikowany na lokalną stację roboczą, na której użytkownik loguje się). Przenoszenie danych tymczasowych powoduje zbędny ruch w sieci, a w przypadku korzystania z Internetu tymczasowe pliki mogą zajmować nawet kilkaset megabajtów.

Specjalna instalacja

Technologia Windows Installer jest zbliżona do narzędzia NetWare Application Launcher (NAL) firmy Novell. Umożliwia administratorowi "publikowanie" aplikacji w sieci, czyli ich udostępnianie użytkownikom wraz z prekonfigurowanymi ustawieniami.

Skróty do wszystkich aplikacji, udostępnione użytkownikowi, widoczne są w menu Start. Nie oznacza to jednak, że są one zainstalowane na dysku. Instalacja nastąpi dopiero przy próbie ich uruchomienia. W praktyce wygląda to tak, że jeśli użytkownik próbuje otworzyć aplikację lub skojarzony z nią dokument (np. tekst w formacie DOC), to Windows Installer sprawdza najpierw, czy aplikacja została wcześniej zainstalowana na danej stacji roboczej. Jeśli nie, system automatycznie rozpocznie jej instalację w tle (ściągając ją z serwera dystrybucyjnego), bez interwencji ze strony użytkownika.

Ponadto Windows Installer przy uruchamianiu aplikacji już zainstalowanych sprawdza, czy nie brakuje w niej jakichś plików. Jeśli brak zostanie stwierdzony, Windows Installer automatycznie wgra brakujące pliki na lokalny dysk twardy komputera aktualnie wykorzystywanego przez użytkownika. To samo się stanie, jeśli przypadkowo użytkownik usunie niezbędny do pracy plik DLL bądź EXE.

Bez połączenia

Innym przydatnym komponentem IntelliMirror jest mechanizm Offline Folders. Umożliwia on użytkownikom wybór katalogów sieciowych, które mają być automatycznie synchronizowane ze swoją kopią przechowywaną np. na komputerze przenośnym. Dzięki temu użytkownik może pracować na plikach, których oryginały znajdują się w sieci, nawet gdy komputer nie jest do niej podłączony. Po połączeniu odbywa się synchronizacja plików i ewentualne usunięcie konfliktów, gdy modyfikowany był zarówno oryginał, jak i kopia pliku.

Podobnie jak w przypadku innych ustawień określanych w ramach Group Policy, tak i Offline Folders mogą być predefiniowane przez administratora dla wszystkich użytkowników. Dzięki temu np. standardowy folder Moje dokumenty może znajdować się w sieci, być widoczny jako lokalny dla użytkowników, a jednocześnie być dla nich udostępniony jako folder typu Offline Folder.

Za tydzień przedstawimy, w jaki sposób można rozszerzyć funkcjonalność IntelliMirror poprzez technologię Windows 2000 Remote OS Instalation.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200