Ludzie

MARIUSZ BARYCKI, długoletni dyrektor ds. systemów informatycznych w Ahold Polska i regionalnych strukturach środkowoeuropejskich, został dyrektorem ds. informatyki w wydawnictwie Infor.

MARIUSZ BARYCKI, długoletni dyrektor ds. systemów informatycznych w Ahold Polska i regionalnych strukturach środkowoeuropejskich, został dyrektorem ds. informatyki w wydawnictwie Infor.

Za zasługi dla rozwoju informatyzacji w Polsce Aleksander Kwaśniewski, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej przyznał: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski WACŁAWOWI ISZKOWSKIEMU - prezesowi PIIT i członkowi honorowemu PTI, Srebrny Krzyż Zasługi IRENEUSZOWI DĄBROWSKIEMU - przewodniczącemu Rady PIIT, ALEKSANDROWI FRYDRYCHOWI - wiceprezesowi zarządu i członkowi Rady PIIT, MARKOWI MANIECKIEMU - członkowi Rady PIIT oraz Brązowy Krzyż Zasługi MACIEJOWI ROGALSKIEMU - wiceprezesowi zarządu i członkowi Rady PIIT.

BURTON SMITH, główny projektant w firmie Cray, która niegdyś była potęgą w produkcji superkomputerów, przenosi się do Microsoftu, który wyraźnie zainteresował się rynkiem systemów dla klastrów.


TOP 200