Lucent rozszerza CDMA2000 dla Polpagera

Lucent Technologies podpisał kontrakt z operatorem OSP Polpager, rozszerzający zakres dostaw sprzętu i usług dla radiowej telefonii stacjonarnej SFERIA w technologii 3G (CDMA2000). Działającą od listopada 2002 r. w Warszawie i okolicach sieć dostępowa SFERIA, będzie po modernizacji dodatkowo umożliwiała przesyłanie faksów.

Rozbudowa i zwiększenie zasięgu sieci stacjonarnej SFERIA wiąże się z instalacją nowych stacji bazowych Modular Cell z rodziny Flexent CDMA2000, które dostarczy Lucent Technologies. Zgodnie z umową dostawca zapewni również modernizację sieci SFERIA, poprzez wdrożenie nowego oprogramowania w istniejących stacjach bazowych i centrali MSC (Mobile Switching Center).

Dzięki instalacji modułu IWF (InterWorking Function) w centrali MSC stacjonarnej sieci SFERIA, od trzeciego kwartału będzie można korzystać w zasięgu strefy numeracyjnej 0-22 z usług transmisji faksowej. Sieć SFERIA jest pierwszą w Polsce i jedną z nielicznych w Europie stacjonarnych (radiowych) sieci telekomunikacyjnych 3G, zrealizowanych w technologii CDMA2000.


TOP 200