Longhorn: koniec z monopolem

Amerykański Departament Sprawiedliwości (DOJ) przyjrzy się uważnie pracom Microsoftu nad nowym systemem operacyjnym - Longhorn. Regulator nie chce dopuścić do złamania przez koncern ugody zawartej wcześniej z administracją USA, wieńczącej wieloletni antymonopolowy proces spółki. Pod lupą znalazł się także nadchodzący Service Pack 2 dla Windows XP.

Władze zainteresowane są w szczególności wszelkimi zmianami w nowym systemie operacyjnym dotyczące przeglądarki internetowej oraz . MS został zobligowany wcześniejszą ugodą do ułatwienia użytkownikom usuwania części składowych systemów i możliwości zastąpienia ich produktami konkurentów.

Im wcześniej, tym lepiej - komentują przedstawiciele regulatora. Specjalna podkomisja ekspertów będzie testować poprawność działania Longhorna i SP2 dla XP z aplikacjami konkurencji.

Zobacz również:

Longhorn powinien pojawić się na rynku w 2006 r., wersja testowa zaś na początku przyszłego roku. Microsoft powołał specjalny projekt Microsoft Communications Protocol Program (MCPP), w ramach którego udostępnia innym producentom specyfikację swoich produktów, w celu zapewnienia kompatybilności. Pierwsi licencjobiorcy pojawili się na sierpniu 2002 r. Koncern stara się także uprościć warunki licencji, gdyż zainteresowani wielokrotnie skarżyli się na zbytnią zawiłość technicznej dokumentacji. Regulatorzy wciąż czekają, aż Sun Microsystems przystąpi do MCPP, tak jak zakładało to porozumienie zawarte przez producentów 1 kwietnia br.


TOP 200