Logika w centrum sieci

Mimo obaw o wydajność, wirtualizacja systemów pamięci masowych zmierza ku przełącznikom Fibre Channel.

Mimo obaw o wydajność, wirtualizacja systemów pamięci masowych zmierza ku przełącznikom Fibre Channel.

Jeszcze do niedawna o wirtualizacji mówiło się głównie w kontekście ułatwienia zarządzania zasobami wewnątrz najwyższej klasy modeli macierzy dyskowych. Obecnie wirtualizacja nie tylko "schodzi" do modeli klasy średniej, a nawet niższych, ale zaczyna obejmować także całą sieć SAN. Chodzi o to, by za pomocą jednej konsoli administrator mógł zarządzać wszystkimi firmowymi pamięciami masowymi: macierzami, bibliotekami, przełącznikami Fibre Channel (FC), a nawet dyskami instalowanymi wewnątrz serwerów - bez względu na to, kto je dostarczył czy też z jakiej fizycznej technologii korzystają.

Pomysłów na wirtualizację sieci SAN jest tyle, ilu jest producentów rozwiązań. Producenci oprogramowania serwerowego, np. Veritas Software, chcą wirtualizować zasoby sieci SAN na poziomie serwerów, a niektórzy producenci serwerów (np. Hewlett-Packard) próbują nawet implementować funkcje wirtualizacyjne w kartach HBA. Najwięcej zwolenników zyskuje jednak pomysł umieszczenia oprogramowania wirtualizacyjnego w przełączniku Fibre Channel. Rozwiązania przygotowują m.in. Brocade wspólnie z HP, Sun i Cisco.

Platforma dla aplikacji

Brocade przygotowuje serię przełączników Silkworm Fabric Application Platform opartych na technologii opracowanej w przejętej przez Brocade firmie Rhapsody Networks. Urządzenia Brocade będą mieć funkcje zarezerwowane dotychczas głównie dla oprogramowania działającego w macierzach i bibliotekach.

Chodzi m.in. o zarządzanie pojemnością i wydajnością systemu, przydzielanie i realokację zasobów czy tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie danych.

Brocade nie opracowuje oprogramowania samodzielnie. Firma już zawarła porozumienia z Hewlett-Packard i siedmioma innymi firmami: Alacritus Software, CommVault Systems, FalconStor Software, Incipient, InterSAN, StoreAge Networking Technologies i Topio, dotyczące przystosowania ich aplikacji do instalowania w przełącznikach Silkworm. Hewlett-Packard przygotowuje odpowiednią wersję systemu VersaStor. Pierwsze modele przełączników Silkworm Fabric Application Platform mają być wyposażone tylko w osiem portów, a więc będą to urządzenia przeznaczone dla małych lub średnich sieci.

Sun Microsystems zapowiada udostępnienie podobnych rozwiązań w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Będą one częścią oprogramowania Sun N1, które ma umożliwiać zarówno zarządzanie pamięciami masowymi, jak i przydzielanie mocy serwerów "na żądanie". Szczegóły funkcjonalności rozwiązań zapowiadanych przez Sun Microsystems nie są jeszcze znane, firma zdradziła jednak, że będą to urządzenia typu appliance wyposażone w przełącznik krzyżowy, procesor i oprogramowanie umożliwiające wykonywanie migawkowych kopii danych (snapshots) z wielu systemów pamięci masowych jednocześnie, pochodzących od różnych producentów.

Nad podobnym, uniwersalnym rozwiązaniem pracuje także Cisco. Według nieoficjalnych informacji mają to być nowe moduły do przełączników Fibre Channel serii MDS 9000, na których będzie można uruchamiać aplikacje firm trzecich, zarządzające pamięciami masowymi różnych dostawców.

Pytanie o wydajność

Przełączniki Fibre Channel, ze względu na centralne umiejscowienie w sieci SAN, mogą być najlepszym elementem do realizacji funkcji nadzoru i zarządzania. Prawdziwy jest jednak także argument podnoszony przez producentów macierzy, że niektórych funkcji, np. definiowania układów RAID czy replikacji danych między dyskami logicznymi, nie ma sensu umieszczać w przełącznikach z powodów wydajnościowych. Funkcje, które w ramach macierzy są realizowane w formie niskopoziomowego oprogramowania (firmware) współpracującego ze specjalizowanymi układami mikroprocesorowymi (ASIC), zawsze będą szybsze niż wysokopoziomowe oprogramowanie uruchamiane na przełącznikach.

Być może przełączniki będą wyposażone w podobne układy, co doprowadziłoby zapewne do wzrostu ich ceny. Bardziej prawdopodobny jest jednak scenariusz, w którym oprogramowanie wirtualizacyjne działające na przełączniku jedynie uruchamia i nadzoruje funkcje niskopoziomowe macierzy czy bibliotek. Jednak i to może wywoływać problemy - umieszczanie w przełącznikach FC skomplikowanej logiki zmniejsza wydajność sieci SAN, co zresztą potwierdzają pierwsze doświadczenia. Dotychczasowe implementacje mają ponadto ograniczenia co do liczby jednocześnie obsługiwanych aplikacji.

Konflikt interesów

Oprócz problemów natury technicznej idea wirtualizacji na poziomie przełącznika nie miała łatwego startu w dużej mierze dlatego że jest sprzeczna z interesami producentów macierzy. Po pierwsze, zmniejsza ich kontrolę nad przyszłością pamięci masowych. Po drugie, przy systematycznie obniżających się cenach sprzętu to właśnie oprogramowanie umożliwia osiąganie wyższych marż. Z drugiej jednak strony, walka z trendami rynkowymi jest raczej skazana na niepowodzenie. Można się więc spodziewać, że z czasem, podobnie jak HP, pozostali producenci macierzy przeniosą część własnego oprogramowania na przełączniki FC.

Dostawcy rozwiązań wirtualizacyjnych dla systemów pamięci masowych

Alacritus Software

Cisco Systems

CommVault Systems

EMC

FalconStor Software

Hewlett-Packard

IBM

Incipient

InterSAN

StorageTek

StoreAge Networking Technologies

Sun Microsystems

Topio

Dostawcy przełączników Fibre Channel (z wyłączeniem dostawców OEM)

Brocade Communications Systems

McData

InRange Technologies

QLogic

Gadzoox Networks

Vixel

Cisco

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200