Łódzkie firmy- GeoSoft i Laser - połączyły się

Fuzja GeoSoft i Lasera, w wyniku której powstała firma Laser Systemy Informatyczne (LSI), zakończyła się w połowie maja br. W skład LSI wchodzi: Zakład Produkcji Oprogramowania (poprzednio GeoSoft) i dawny Laser zajmujący się działalnością integracyjną, handlową i szkoleniową.

Fuzja GeoSoft i Lasera, w wyniku której powstała firma Laser Systemy Informatyczne (LSI), zakończyła się w połowie maja br. W skład LSI wchodzi: Zakład Produkcji Oprogramowania (poprzednio GeoSoft) i dawny Laser zajmujący się działalnością integracyjną, handlową i szkoleniową.

"Historia połączenia jest dość długa, ponieważ rozmowy o niej prowadziliśmy od dwóch lat. Dzięki niej mamy nadzieję lepiej konkurować na rynku polskim, a po naszym wejściu do Unii Europejskiej także z silnymi firmami zachodnimi. Branża informatyczna jest wysoko kapitałochłonna, łatwiej utrzymać się na rynku większym firmom" - mówi Tomasz Wiliński, członek zarządu Laser Systemy Informatyczne SA.

W ciągu roku lub dwóch lat LSI zamierza pozyskać inwestora instytucjonalnego. Prowadzone są rozmowy w tej sprawie z funduszami i bankami inwestycyjnymi. Kierownictwo firmy zamierza przekazać inwestorowi nie więcej niż 20% akcji. Dzięki pozyskanym w ten sposób środkom Laser Systemy Informatyczne zamierza rozbudować sieć oddziałów. Spółka działa dzisiaj jedynie na terenie Łodzi, a od dwóch tygodni także w Warszawie. Plany kierownictwa obejmują stworzenie 5-6 oddziałów. "Nie chcemy budować ich od podstaw. Zamierzamy raczej przejmować małe firmy informatyczne, ale o ustalonej już pozycji w danym regionie" - mówi Tomasz Wiliński.

Pozyskany kapitał przeznaczony zostanie również na stworzenie nowej wersji systemu GeoSoft działającego pod systemem DOS. W przyszłości ma pracować ma pod kontrolą Windows. Do nowej wersji systemu dodane zostaną również kolejne moduły, przede wszystkim związane z handlem elektronicznym.

W tym roku LSI planuje osiągnąć obroty ok. 18 mln zł. W 1998 r. przychody Lasera i GeoSoftu wyniosły odpowiednio - 11,7 mln zł i 1,3 mln zł. Głównymi udziałowcami Laser Systemy Informatyczne SA są: Grzegorz Siewiera - 60%, Paweł Tarnowski - 35% i Paweł Podgórny - 10%.