Łódź rozwija informatykę

Dawna stolica przemysłu włókienniczego dzięki lokalnym firmom informatycznym i inwestycjom koncernów wyrasta na ośrodek IT. Potrzebuje wsparcia władz miasta i współpracy z uczelniami.

Jako firmom informatycznym zależy nam na promocji Łodzi jako atrakcyjnego miejsca do życia i pracy. Przekonujemy, że Łódź jest sexy, bo potrzebujemy kadr dla szybko rosnącej w regionie branży IT.

Rafał Rodziewicz, dyrektor generalny Technitel Polska

Region uważany jest za mało innowacyjny, co wiąże się ze słabą współpracą nauki z biznesem. Brakuje funduszy venture capital, inkubatorów i parków naukowo-technologicznych. Zaledwie 16% działających w województwie łódzkim przedsiębiorstw przemysłowych wprowadza rozwiązania innowacyjne. Brakuje dużych podmiotów, systematycznie spada liczba ludności aktywnej zawodowo. Rozkład połączeń kolejowych między Warszawą a Łodzią nie pozostawia wątpliwości, w którą stronę płyną talenty.

A jednak się kręci

Dane pochodzą z dokumentu "Aktualizacja strategii rozwoju województwa łódzkiego", opublikowanego we wrześniu 2012 r. Gdy przyjrzeć się temu, co dzieje się w Łodzi, obraz nie jest pesymistyczny. To tu powstała firma Ericpol, największy polski eksporter technologii informatycznych. Tu znajduje się centrum badawczo-rozwojowe polskiej firmy Transition Technologies oraz centrale i oddziały badawczo-rozwojowe wielu innych innowacyjnych firm IT: Comarch, Mobica, Teleca, Cybercom, TomTom, Listonic, Technitel Polska, Vivo, Abrys, LSI Software. Tu umieszczają swoje placówki centra outsourcingowe Fujitsu Services, Accenture, CERI, Inone. Liczba studentów kierunków informatycznych na uczelniach w Łodzi (ok. 4,6 tys. osób) nieznacznie ustępuje liczbie warszawskich studentów informatyki, choć warszawska branża IT zatrudnia aż 95 tys. osób, a łódzka 4 tys.

Mocną stroną sektora IT jest centralne położenie miasta, niskie koszty życia i prowadzenia działalności gospodarczej, coraz lepsza komunikacja z pozostałą częścią kraju. Zwracają na to uwagę autorzy raportu Association of Business Service Leaders in Poland "Sektor IT w Łodzi", opublikowanego w 2011 r. Firmy poczyniły pierwsze kroki na drodze do stworzenia innowacyjnego środowiska technologicznej przedsiębiorczości. Teraz oczekują współpracy ze strony urzędu miasta, urzędu marszałkowskiego i uczelni.

Razem w klastrze

Uczelnie i biznes dzieli różnica interesów: uczelnia zainteresowana jest publikacją, a biznes ochroną własności intelektualnej. Dlatego nie interesuje nas transfer licencji na technologie, lecz ludzi.

Krzysztof Miksa, kierownik łódzkiego centrum programistycznego TomTom Polska

Aby działania nabrały rozmachu, w sierpniu 2012 r. Politechnika Łódzka i łódzkie firmy IT powołały do życia "ICT Polska Centralna Klaster". Rolę koordynatora wzięła na siebie Politechnika Łódzka, a wśród członków znajdują się m.in.: AMG.net, Centrum Komputerowe ZETO, Comarch, Ericpol, Fujitsu Technology Solutions, Infosys BPO Poland, Intergraph Polska, Makolab, Pixel Technology, Rule Financial, Technitel Polska, TomTom, Transition Technologies i powstający Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny. Na liście celów klastra znalazły się: komercjalizacja badań naukowo-technologicznych, rozwój kadr, wywieranie nacisku na administrację rządową i samorządową, wspólny udział w targach i konferencjach.

Za jedno z najważniejszych zadań uznano podniesienie poziomu kształcenia studentów. Zgodnie z badaniem, studentom brakuje praktycznej znajomości technologii. Pracownicy uczelni zauważają postępujące rozwarstwienie bazy studentów - na elitę 10% najlepszych, studiujących często na studiach międzywydziałowych z wykładowym językiem angielskim, oraz pozostałe 90% studentów słabych i bardzo słabych, którzy nie są zainteresowani innowacyjnym nauczaniem opartym na projektach wdrażanym przez Politechnikę Łódzką.

Powstała pewna masa krytyczna firm informatycznych, która może pociągnąć rozwój całego regionu. Teraz zależy nam na tym, by miasto pomogło uczelniom i firmom wdrożyć innowacyjne kształcenie IT.

Marek Gajowniczek, dyrektor ds. programów Ericpol

Podniesieniu poziomu kształcenia mają służyć prowadzone przez pracowników firm wykłady na uczelniach, staże dla studentów i opiniowanie programu nauczania łódzkich uczelni przez grupę zadaniową klastra. Niedługo ruszy drugi Test Informatyka, będący testem kompetencji w zakresie IT, który łódzcy studenci przechodzą dobrowolnie, by zorientować się w wymaganiach stawianych przez pracodawców. Pracodawcy postulują połączenie w przyszłości Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego w jedną uczelnię - Uniwersytet Centralnej Polski, co może sprzyjać upowszechnianiu najlepszych praktyk wypracowanych na obu uczelniach i zwiększeniu potencjału naukowo-badawczego.

Eureka dla transferu wiedzy

System finansowania uczelni oraz przyznawania punktów za publikacje i patenty nie sprzyja relacjom naukowo-biznesowym.

dr hab. inż. Jacek Kucharski, prodziekan ds. studiów stacjonarnych i kształcenia Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej.

Pojawiają się pierwsze jaskółki zmian, m.in. budowany wspólnie przez firmę Transition Technologies i Politechnikę Łódzką system Eureka, będący systemem wymiany danych o ekspertach. Tworzony zgodnie z ideą Semantic Web, ma pełnić rolę brokera informacji naukowo-biznesowej. Baza tworzonych automatycznie semantycznych profili kompetencyjnych ekspertów, naukowców i jednostek naukowo-badawczych ma pozwolić na znalezienie osób specjalizujących się w konkretnych zagadnieniach.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200