Listy do redakcji

W imieniu firmy Agape pragnę wyjaśnić, iż proponując Panu Tatarkiewiczowi współpracę, popełniliśmy błąd w sztuce (dotyczy felietonu ''Tania dziwka'', CW nr 34/2005).

W imieniu firmy Agape pragnę wyjaśnić, iż proponując Panu Tatarkiewiczowi współpracę, popełniliśmy błąd w sztuce (dotyczy felietonu ''Tania dziwka'', CW nr 34/2005).

Planując zawartość kolejnego wydania "Microsoft dla Partnerów" nie skonsultowaliśmy z firmą Microsoft propozycji pozyskania do magazynu autorów tekstów (w tym p. Tatarkiewicza).

Jednocześnie informuję, że z firmą Microsoft nie ustaliliśmy również kwoty wynagrodzenia za napisanie felietonu. Wysokość tego wynagrodzenia proponowanego p. Tatarkiewiczowi w ramach współpracy z firmą Agape ustalona została tylko i wyłącznie przez naszą agencję, w oparciu o wewnętrzną politykę firmy.

Pozostaję z poważaniem

Agnieszka Madej współwłaściciel firmy Agape s.c.


TOP 200