Linux rośnie w siłę

Novell udostępni swoje usługi katalogowe NDS w Linuxie - darmowym systemie operacyjnym.

Novell udostępni swoje usługi katalogowe NDS w Linuxie - darmowym systemie operacyjnym.

Użytkownicy systemu Linux będą mogli w przyszłym roku korzystać z usług katalogowych Novell Directory Services (NDS) firmy Novell pracujących niezależnie od serwerów NetWare na maszynach linuxowych. NDS for Linux będzie opracowany wspólnie przez Novella i firmę Caldera - jednego z dystrybutorów systemu Linux.

Porozumienie zawarte między Calderą a Novellem ma na celu zwiększenie popularności usług katalogowych NDS, zanim na rynek trafi konkurencyjne rozwiązanie Active Directory Microsoftu, które ma być zawarte w Windows NT Server 5.0.

Więcej niż nakładka

Caldera, założona przed czterema laty przez Ray'a Noorda (byłego dyrektora Novella), już od dwóch lat współpracuje z Novellem. Jej wynikiem jest m.in. nakładka na system Linux o nazwie NetWare for Linux, umożliwiająca obsługę plików i drukarek klientów NetWare w sposób przezroczysty dla użytkowników (z ich punktu widzenia serwer Linux widoczny jest jako NetWare).

Choć NetWare for Linux miał funkcję umożliwiającą współpracę z NDS, to w praktyce ograniczało się to wyłącznie do możliwości jego istnienia w sieci serwerów NetWare (widoczny on był jako obiekt w NDS). Na serwerze linuxowym nie można było uruchamiać aplikacji wykorzystujących możliwości usług katalogowych. Zmieni się to wraz z udostępnieniem NDS-a pracującego bezpośrednio na serwerach linuxowych. Administratorzy będą mogli w scentralizowany sposób zarządzać grupami użytkowników i ich prawami dostępu w sieci. Możliwe będzie także pojedyncze logowanie użytkowników do wszystkich systemów, na których pracuje NDS, a więc Linuxa, NetWare, Windows NT i Solarisa. NDS for Linux będzie realizować także pełną synchronizację haseł między wszystkimi systemami.

Prośba o poparcie

To, czy NDS dla Linuxa spopularyzuje się, zależy w dużej mierze od ceny produktu. Użytkownicy darmowego Linuxa przyzwyczajeni są bowiem do tego, że ich produkt i większość pracujących na nim aplikacji są dostępne bezpłatnie.

NDS dla Linuxa może być istotnym wydarzeniem w historii tego systemu operacyjnego. Będą to bowiem pierwsze usługi katalogowe pracujące na tej platformie i jednocześnie umożliwiające relatywnie łatwe zintegrowanie serwerów linuxowych z posiadanymi już przez firmy sieciami NetWare i Windows NT (pod warunkiem że wyposażone są one w NDS Novella).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200