Linux i open source w biznesie

Pentor - na zlecenie firm Novell, Oracle i HP i przy współpracy z Computerworld - przeprowadził badanie online dotyczące zastosowania rozwiązań open source w biznesie. Z badań wynika, że znaczna część największych firm w Polsce deklaruje korzystanie z tzw. wolnego oprogramowania. Na komputerach desktop popularnością cieszy się Linux i tworzone w ramach open source przeglądarki. Mniejsze firmy stosują także bezpłatne pakiety biurowe i systemy poczty elektronicznej. Około 94% firm, które odpowiedziały na ankietę, stosuje system Linux jako platformę serwerową.

Ankieta została skierowana do 2000 firm z listy Rzeczpospolitej i przedstawicieli sektora finansowego (wypełniło ją 246 firm). Za najważniejsze argumenty przemawiające za wyborem komercyjnych wersji rozwiązań open source ankietowani uznali: opiekę i pomoc techniczną producenta, gwarancję rozwoju oprogramowania oraz dostęp do autoryzowanych szkoleń, a także ochronę prawną i certyfikaty zgodności ze sprzętem i oprogramowaniem. Wśród największych barier w rozwoju zastosowań rozwiązań open source wymieniane są: niedostatki odpowiednio przeszkolonej kadry, zbyt mała liczba dostępnych aplikacji, obawa przed kosztami migracji i ewentualnymi problemami technicznymi. We wnioskach, jako zagrożenie dla rozwoju rynku open source, autorzy raportu wymieniają także fakt, że nie są one stosowane w najbardziej krytycznych obszarach działalności firmy, a klienci nie wykazują gotowości do korzystania z komercyjnych wersji oprogramowania open source. Szansą na rozwój tego rynku jest jednak m.in. wysoka penetracja open source wśród rozwiązań wykorzystywanych przez działy IT oraz postrzeganie ich jako sposobu na redukcję kosztów w firmach.

Raport przedstawiono podczas II Kongresu Linuksa Profesjonalnego "Linux w biznesie", który odbył się 6 kwietnia 2006 r. w Warszawie.

Linux i open source w biznesie

Wybrane wyniki badań nt. upowszechnienia oprogramowania Open Source wśród polskich przedsiębiorstw, przeprowadzonych przez Pentor

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200