Liderzy miejskich innowacji: konferencja Computerworld "Miasto 2.0"

Polskie miasta wdrażają szereg niesztampowych projektów, realizujących koncepcję "smart cities". Computerworld postanowił przybliżyć najciekawsze spośród nich, organizując konkurs "Lider miejskich innowacji". Wyniki konkursu ogłoszone zostaną już 19 października podczas konferencji "Miasto 2.0".

Technologie cyfrowe są coraz częściej i coraz chętniej wykorzystywane przez polskie miasta. Co więcej, coraz częściej zdarza się, że to one wyznaczają standardy i dobre praktyki, z zainteresowaniem śledzone poza granicami kraju.

Organizowana przez Computerworld konferencja "Miasto 2.0 - Smart City" ma na celu przybliżenie najciekawszych spośród aktualnie realizowanych przez polskie samorządy miejskie projektów w zakresie adaptacji rozwiązań ICT. Przedstawione projekty dotykają szeregu kluczowych dziedzin funkcjonowania nowoczesnych metropolii: zarządzania, transportu i komunikacji, energetyki, gospodarki komunalnej, kontaktów z mieszkańcami oraz wielu innych zagadnień.

Cyfrowa dojrzałość: konkurs "Lider miejskich innowacji"

Podczas konferencji "Miasto 2.0” wyłoniony zostanie zwycięzca konkursu "Lider miejskich innowacji” - inicjatywy Computerworld, mającej służyć promowaniu wśród przedstawicieli administracji publicznej najlepszych i najdojrzalszych wdrożeń służących zarówno mieszkańcom, jak i urzędom.

Lider miejskich innowacji - członkowie jury

  • Sebastian Christow, Dyrektor w Departamencie Informatyzacji, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
  • Dr Jan Maciej Czajkowski, Doradca strategiczny w Związku Miast Polskich, Przewodniczący Zespołu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu ds. Społeczeństwa Informacyjnego
  • Anya Ogorkiewicz, Ekspert ds. inteligentnych miast, polski przedstawiciel w unijnej Grupie Koordynującej Smart Cities
  • Prof. Andrzej Sobczak, Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką w Instytucie Informatyki i Gospodarki, Szkoła Główna Handlowa
  • Tomasz Bitner, Redaktor naczelny magazynu Computerworld

Zwycięzcą zostanie organizacja, której dorobek wyróżnia się na rynku polskim w obszarze zastosowania nowoczesnych rozwiązań wpisujących się w ideę inteligentnego miasta/gminy - „smart city”.

Do finału dostały się projekty zgłoszone przez Warszawę, Kraków, Gdańsk, Zabrze, Rzeszów oraz Kielce. Jury konkursu oceniało je pod kątem korzyści, jakie wdrożenia te przyniosły dla miasta oraz jego mieszkańców. Ustalenia jury poznają Państwo już 19 października!

Poznaj miasta cyfrowo zarządzane

Konferencja "Miasto 2.0" będzie doskonałą okazją, aby dowiedzieć się między innymi:

  • jakie korzyści niosą za sobą przemyślane wdrożenia idei Smart City,
  • które z polskich miast są najbliżej dojrzałej realizacji tej koncepcji i jak zapracowały na swój sukces,
  • w jaki sposób idea inteligentnych miast ujęta jest w programach operacyjnych UE na lata 2014-2020,
  • jak efektywnie zorganizować współpracę między sektorem publicznym a prywatnymi partnerami przy realizacji projektów Smart City?

Konferencja Computerworld "Miasto 2.0 - Smart City"

Wydarzenie będzie miało miejsce w poniedziałek 19 października br. w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie.

Szczegółowe informacje na temat programu, uczestników oraz konkursu "Lider miejskich innowacji" znajdują się pod adresem www.computerworld.pl/konferencja/SmartCity2015.

Udział w konferencji jest całkowicie bezpłatny dla przedstawicieli sektora publicznego.


TOP 200