Liderzy kształcenia na start

Ruszyła pierwsza edycja programu "Lider edukacji informatycznej kadr". Jego celem jest zwrócenie uwagi na potrzebę stałego dokształcania pracowników firm i przedsiębiorstw w zakresie technologii informatycznych.

Organizatorem programu i fundatorem nagród jest warszawska firma szkoleniowa S.A. wraz z partnerami. "Współczesna gospodarka wymaga nie tyle dobrze wykształconych pracowników, ale takich, którzy ciągle podnoszą swoje kwalifikacje. Istotne jest przy tym, aby tego świadomość miały osoby, zarządzające firmami i przedsiębiorstwami i tym samym prowadziły odpowiednią politykę ciągłego dokształcania swoich pracowników. Mam nadzieję, że program 'Lider edukacji informatycznej kadr' będzie służył zidentyfikowaniu takich właśnie nowoczesnych firm, a także zachęci inne do naśladowania liderów" – mówi profesor Jan Madey z Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący Kapituły programu.

Kto wierzy w szkolenia

"Lider edukacji informatycznej kadr" to nowa inicjatywa promująca krajowe firmy i przedsiębiorstwa konsekwentnie realizujące politykę rozwoju pracowników. Pierwsza edycja programu zakończy się w październiku 2003 roku nagrodzeniem najlepszych firm i przyznaniem im tytułu "Lidera edukacji informatycznej kadr 2003". Głównym kryterium mającym wpływ na wybór laureatów będzie liczba pracowników, którzy odbyli szkolenia w wiodących ośrodkach edukacyjnych w ciągu ostatniego roku. Kapituła będzie także brała pod uwagę poziom zaawansowania technologicznego szkoleń, z których korzystają pracownicy nominowanych firm oraz aspekty związane ze strategią doskonalenia zawodowego i kryteriami oceny efektywności szkoleń. Nagrody będą przyznane w dwóch kategoriach: firm dużych oraz firm małych i średnich. W kategorii firm małych i średnich Kapituła przyzna jedną nagrodę, a w kategorii firm dużych do czterech nagród.

Program będzie kontynuowany w latach następnych. „Liderzy edukacji informatycznej kadr” otrzymają stypendia uprawniające laureatów do skierowania wybranych przez siebie pracowników na podyplomowe studia w Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji (COME) przy Uniwersytecie Warszawskim.

W skład kapituły programu wchodzą m.in. prof. dr hab. Jan Madey z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, Dariusz Chwiejczak dyrektor generalny, , dr inż. Wacław Iszkowski, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Michał Jaworski dyrektor ds. promocji oprogramowania komercyjnego w Microsoft Polska, prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki z Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Ryszard Michalczyk, prezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, Jacek Pacholczyk, dyrektor regionalny Novella, Paweł Piwowar, prezes zarządu , prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski, prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, prof. dr hab. inż. Jan Zabrodzki z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz Sławomir Chabros, wiceprezes Altkom Akademia S.A. Patronami medialnymi programu są tygodnik "Computerworld" oraz dwutygodnik "Personel i Zarządzanie".


×