Liderzy kształcenia na start

Ruszyła pierwsza edycja programu "Lider edukacji informatycznej kadr". Jego celem jest zwrócenie uwagi na potrzebę stałego dokształcania pracowników firm i przedsiębiorstw w zakresie technologii informatycznych.

Organizatorem programu i fundatorem nagród jest warszawska firma szkoleniowa Altkom Akademia S.A. wraz z partnerami. "Współczesna gospodarka wymaga nie tyle dobrze wykształconych pracowników, ale takich, którzy ciągle podnoszą swoje kwalifikacje. Istotne jest przy tym, aby tego świadomość miały osoby, zarządzające firmami i przedsiębiorstwami i tym samym prowadziły odpowiednią politykę ciągłego dokształcania swoich pracowników. Mam nadzieję, że program 'Lider edukacji informatycznej kadr' będzie służył zidentyfikowaniu takich właśnie nowoczesnych firm, a także zachęci inne do naśladowania liderów" – mówi profesor Jan Madey z Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący Kapituły programu.

Kto wierzy w szkolenia

"Lider edukacji informatycznej kadr" to nowa inicjatywa promująca krajowe firmy i przedsiębiorstwa konsekwentnie realizujące politykę rozwoju pracowników. Pierwsza edycja programu zakończy się w październiku 2003 roku nagrodzeniem najlepszych firm i przyznaniem im tytułu "Lidera edukacji informatycznej kadr 2003". Głównym kryterium mającym wpływ na wybór laureatów będzie liczba pracowników, którzy odbyli szkolenia w wiodących ośrodkach edukacyjnych w ciągu ostatniego roku. Kapituła będzie także brała pod uwagę poziom zaawansowania technologicznego szkoleń, z których korzystają pracownicy nominowanych firm oraz aspekty związane ze strategią doskonalenia zawodowego i kryteriami oceny efektywności szkoleń. Nagrody będą przyznane w dwóch kategoriach: firm dużych oraz firm małych i średnich. W kategorii firm małych i średnich Kapituła przyzna jedną nagrodę, a w kategorii firm dużych do czterech nagród.

Program będzie kontynuowany w latach następnych. „Liderzy edukacji informatycznej kadr” otrzymają stypendia uprawniające laureatów do skierowania wybranych przez siebie pracowników na podyplomowe studia w Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji (COME) przy Uniwersytecie Warszawskim.

W skład kapituły programu wchodzą m.in. prof. dr hab. Jan Madey z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, Dariusz Chwiejczak dyrektor generalny, Cisco Systems Poland, dr inż. Wacław Iszkowski, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Michał Jaworski dyrektor ds. promocji oprogramowania komercyjnego w Microsoft Polska, prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki z Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Ryszard Michalczyk, prezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, Jacek Pacholczyk, dyrektor regionalny Novella, Paweł Piwowar, prezes zarządu Oracle Polska, prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski, prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, prof. dr hab. inż. Jan Zabrodzki z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz Sławomir Chabros, wiceprezes Altkom Akademia S.A. Patronami medialnymi programu są tygodnik "Computerworld" oraz dwutygodnik "Personel i Zarządzanie".