Liderzy IT mają problemy z modernizacją aplikacji – wyniki badania

Prawie 93% ankietowanych liderów IT stwierdziło, że proces modernizacji aplikacji jest dla nich wyzwaniem ze względu na takie kwestie, jak kadra i niedostępność narzędzi

Christina Morillo / Pexels

Większość liderów IT stwierdziła w ostatnim badaniu, że boryka się z procesem modernizacji aplikacji - wynika z raportu Asperitas Consulting.

Modernizacja aplikacji to proces migracji starszych systemów do nowych aplikacji lub platform, w tym integracji nowych funkcjonalności.

Zobacz również:

  • IBM prezentuje modele fundamentalne generatywnej AI
  • Czy wybory do parlamentu mogą zostać zhakowane?
  • Rosną inwestycje w infrastrukturę brzegową

Koncepcja ta zyskała popularność ze względu na dążenie przedsiębiorstw do szybszego skalowania i wprowadzania innowacji, a wszyscy respondenci badania Asperitas twierdzą, że modernizacja aplikacji jest w rzeczywistości krytyczna dla ich firm.

Ponad 45% ankietowanych liderów IT twierdzi, że aplikacje, które do tej pory zmodernizowali, były krytyczne dla ich biznesu, a według 28% z nich zakończenie procesu pozwoliło im na szybsze wprowadzanie innowacji i szybkie skalowanie.

Co najmniej 25% respondentów uważa, że modernizacja zwiększa produktywność, a 11% twierdzi, że wdrożenie procesu może uczynić ich przedsiębiorstwa bardziej atrakcyjnymi dla pracowników i klientów.

Problemy z personelem i szkoleniami utrudniają modernizację

Raport, oparty na badaniu ponad 150 decydentów IT pracujących w organizacjach w USA zatrudniających ponad 1000 pracowników, mówi, że 93% respondentów twierdzi, że modernizacja aplikacji jest dla nich wyzwaniem ze względu na takie kwestie, jak personel, dostępność odpowiednich narzędzi i szkoleń.

Ponad 30% respondentów twierdzi, że identyfikacja właściwych narzędzi i technologii jest problemem, a kolejne 20% twierdzi, że znalezienie personelu z odpowiednim doświadczeniem jest kolejną barierą we wdrażaniu modernizacji aplikacji. Następne 18% twierdzi, że wybór odpowiedniego partnera zewnętrznego jest wyzwaniem, a 17% twierdzi, że szkolenie użytkowników w zakresie nowych systemów jest kolejnym problemem.

Prawie 11% respondentów twierdzi, że zapewnienie sobie wsparcia kierownictwa jest dla nich wyzwaniem - wynika z raportu.

Pomimo tych różnych opinii, z badania wynika, że istnieje powszechna zgoda co do tego, że podnoszenie kwalifikacji i ustanawianie nowych procesów wewnętrznych jest niezbędne dla udanej modernizacji aplikacji.

Prawie 82% liderów IT twierdzi, że podnoszenie kwalifikacji pracowników wewnętrznych i usprawnianie przestarzałych procesów jest niezwykle ważne dla modernizacji aplikacji.

Multicloud stwarza problemy z bezpieczeństwem dla modernizacji aplikacji

W ramach badania liderzy IT zostali zapytani o wyzwania związane z modernizacją aplikacji w środowiskach multicloud i stwierdzili, że największym wyzwaniem jest bezpieczeństwo, a następnie integracja z innymi platformami.

Aż 27% respondentów twierdzi, że zabezpieczenie aplikacji jest kluczowym problemem - wynika z raportu.

Ponad 26% liderów IT uważa, że integracja z systemami on-premises i innymi platformami chmurowymi jest kolejnym wyzwaniem dla modernizacji aplikacji w środowisku wielochmurowym, mówi raport. Ponadto, kolejne 20% respondentów uważa, że największym wyzwaniem związanym z modernizacją w chmurze jest zapewnienie przenośności między platformami.

Zróżnicowane rozumienie koncepcji modernizacji aplikacji

Wśród ankietowanych liderów IT występują różnice w rozumieniu koncepcji modernizacji aplikacji. Podczas gdy 33% liderów twierdzi, że ich definicja modernizacji to wykorzystanie infrastruktury opartej na chmurze, prawie 32% twierdzi, że było to przeniesienie starszych systemów do chmury. Kolejne 22% respondentów uważa, że oznacza to po prostu korzystanie z narzędzi opartych na chmurze - wynika z raportu.

Jednak większość, co najmniej 59%, uważa, że korzystanie z usług cloud-native zapewni modernizację aplikacji, wynika z raportu.

Kolejne 54% stwierdziło, że wykorzystanie mikroserwisów oznacza modernizację.

Czas i odpowiednie narzędzia są kluczem do sukcesu modernizacji aplikacji

Raport wskazuje również, że czas i odpowiednie narzędzia są kluczem do sukcesu przedsięwzięcia modernizacji aplikacji.

Prawie 36% ankietowanych liderów IT twierdzi, że kluczową praktyką modernizacji aplikacji jest zapewnienie sobie odpowiedniej ilości czasu na realizację projektu, a 34% twierdzi, że najważniejszą lekcją jest wybór najlepszego narzędzia do pracy.

Jeśli chodzi o pułapki, których należy unikać, 36% respondentów twierdzi, że największym problemem jest unikanie skrótów, rozproszenia uwagi i/lub partnerów, którzy nadmiernie obiecują, a prawie jedna czwarta twierdzi, że największym problemem jest zbyt długie oczekiwanie na modernizację systemu, który wyraźnie tego wymaga.

Źródło: Infoworld

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200