Liczba użytkowników usług bezprzewodowych szybko rośnie

Analitycy z amerykańskiej firmy Web-Feet Research szacują, że w ciągu najbliższych lat tempo przyrostu liczby nowych abonentów bezprzewodowych serwisów wyniesie średnio 24,6% rocznie. Niestety, nie jest przewidywane zrównanie się cen za usługi bezprzewodowe z cenami usług świadczonych za pomocą łączy stałych.

Liczba użytkowników telefonów komórkowych wzrośnie z 480 mln w roku 1999 do 1,8 mld w roku 2005 - wynika z badań przygotowanych przez amerykańską firmę Web-Feet Research.

Wyniki te oznaczają, że rocznie światowa liczba abonentów usług telefonii komórkowej będzie wzrastać średnio o 24,6%. Autorzy raportu zaznaczają, że będzie się to działo niezależnie od faktu, że rozmowy te są około trzykrotnie droższe od realizowanych przez operatorów linii stałych.

Przychody operatorów komórkowych będą rosnąć o ponad 18% rocznie i w roku 2005 osiągną wartość 480 mld USD, podczas gdy w roku ubiegłym wyniosły one 172 mln USD. Zdaniem Web-Feet Research, spadnie natomiast średni roczny przychód, jaki operatorzy uzyskują z obsługi pojedynczego abonenta. Za pięć lat ma on osiągnąć poziom ok. 267 USD, podczas gdy obecnie jest to ponad 350 USD.

Autorzy przewidują także, że do roku 2005 na całym świecie z usług telefonii komórkowej codziennie będzie korzystać 680 tys. nowych użytkowników, podczas gdy z usług telefonii stacjonarnej zaledwie 120 tys. Niestety, koszt rozmów komórkowych nadal pozostanie dużo wyższy niż przeprowadzanych z wykorzystaniem łączy stałych.

Do rozwoju telefonii komórkowej mają głównie przyczynić się usługi typu pre-paid oraz inne usługi bezabonamentowe, choć powodują one wzrost kosztów użytkowania telefonu dla użytkowników indywidualnych.

Punktem zwrotnym ma być także rozpoczęcie świadczenia przez operatorów usług tzw. telefonii trzeciej generacji 3G (UMTS). Stopniowe wprowadzanie tych usług w formie przejściowej, określanych czasem jako 2,5G (GPRS), będzie stopniowo zwiększać przepustowość i pojemność sieci komórkowych. Według raportu, te nowe usługi transmisji danych przyciągną ok. 500 mln nowych abonentów, którzy w roku 2005 będą stanowili 27% wszystkich użytkowników usług bezprzewodowych.

Ponadto do roku 2005 światowa sprzedaż telefonów komórkowych ma osiągnąć poziom 1,23 mld sztuk. Do tego czasu sprzedaż aparatów zgodnych z sieciami 2,5G osiągnie 550 mln sztuk, a więc 45% całkowitej sprzedaży. Do końca roku 2005 w użytku powinno być już ok. 170 mln aparatów pracujących w sieciach 3G, co ma stanowić 14% wszystkich aparatów komórkowych obecnych na rynku.

Powszechną technologią, która znajdzie się prawie we wszystkich aparatach w ciągu najbliższych pięciu lat, ma być Bluetooth. W 2005 r. powinno w nią być wyposażonych ok. 1,05 mld aparatów, podczas gdy w roku 2001 będzie ich ok. 45 mln - szacują analitycy.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200