Licencyjny audyt

Ewida Standard

Licencyjny audyt
Program służy do ręcznej ewidencji i inwentaryzacji sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. Jest dość prosty w obsłudze, chociaż nie umożliwia automatycznego przeskanowania stacji roboczych. Niedawno pojawiła się wersja 1.4 tego programu, wyposażona w nowy moduł konstruowania zestawień i nowy system drukowania raportów i zestawień.

Zarządzanie obiektami bazy danych odbywa się w pięciu kategoriach: zestawy komputerowe, urządzenia i podzespoły, oprogramowanie, licencje i użytkownicy. Dla sprzętu dostępne są trzy rodzaje podkategorii: w użyciu, w naprawie i w zapasie; dla oprogramowania - w użyciu i w zapasie.

Program Ewida Standard umożliwia także skorzystanie z kreatorów zestawień i raportów, tworzonych według wielu zadanych parametrów. Bazę danych można zapisywać w formacie XML ze schematem, co umożliwia podgląd i edycję danych zawartych w pliku. Dane można też eksportować do pliku Microsoft Excel.

Ewida Standard ma rozbudowany system ewidencjonowania licencji, dzieląc je na licencje przypisane do oprogramowania oraz licencje zewnętrzne (grupowe). Istnieje także możliwość podziału na licencje wieczyste i licencje okresowe (odnawialne). Aplikacja umożliwia śledzenie wszelkich kroków ewidencjonowanych licencji (przyjęcie, ruch, usunięcie, terminy ważności). Przeglądarka obiektów automatycznie wykrywa licencje z nieaktualną datą ważności.

Ewida Standard 1.4

Producent: StormCrypt,http://www.stormcrypt.pl

Ograniczenie wersji demo: 10 komputerów, blokada wydruków, blokada eksportu

Cena netto: 600 zł

Ewidencja sprzętu komputerowego i oprogramowania

Licencyjny audyt
Podobnie jak Ewida Standard, nie umożliwia automatycznego skanowania komputerów pod kątem zainstalowanego na nich oprogramowania. Mimo wszystko jest dość zaawansowaną bazą danych, pozwala na gromadzenie danych, tworzenie potrzebnych dokumentów oraz drukowanie ich do celów kontroli.

Wprowadzanie danych do programu jest bardzo proste, sprowadza się do wypełnienia odpowiednich ankiet. Równie łatwe jest tworzenie wykazu licencji posiadanego oprogramowania i wyszukiwanie poszczególnych komputerów z uwzględnieniem zadanych kryteriów. Program ma także funkcję automatycznego przypominania o zbliżającym się końcu gwarancji na sprzęt oraz wygasaniu licencji na oprogramowanie. Wszystkie dane można wyeksportować do pliku Excela. Do programu dołączone zostały także szablony dokumentów potrzebnych przy zarządzaniu sprzętem (m.in. protokoły wydania, likwidacji, regulaminy dla użytkowników itp.).

Producenci udostępniają także aktualizacje oprogramowania ewidencyjnego. Ukazują się one co cztery miesiące i zawierają nową wersję programu wraz z niezbędnymi zmianami w Instrukcji Użytkownika. Cena aktualizacji to 148,50 zł netto dla wersji jednostanowiskowej.

Ewidencja sprzętu komputerowego i oprogramowania 1.1.1

Producent: Wydawnictwo Forum,http://www.e-forum.pl

Ograniczenie wersji demo: 20 dni pracy

Cena netto: 349 zł (jedno stanowisko), 799 zł (pięć stanowisk), 999 zł (wersja sieciowa)

Microsoft Software Inventory Analyzer

Licencyjny audyt
Funkcjonalność programu została ograniczona tylko do automatycznego poszukiwania oprogramowania Microsoftu. Automatycznie więc program zdyskwalifikowany jest jako narzędzie do wykonania audytu oprogramowania w firmie.

Program umożliwia przeskanowanie całej sieci lub tylko komputera, na którym jest uruchomiony. Możemy zarządzać skanowaniem pod kątem wszystkich aplikacji Microsoftu (w tym aktualizacji Service Pack) lub tylko wybranych z listy. Wyniki mogą być przedstawione w postaci pliku tekstowego, HTML lub Excela.

Skuteczność programu jest, delikatnie mówiąc, niezadowalająca. MSIA wykrywa tylko podstawowe aplikacje Microsoftu (nie wykrywa np. gier Microsoftu). Mimo zaznaczonej opcji skanowania także pod kątem aktualizacji Service Pack, nie pokazał, które aktualizacje zostały zainstalowane. Raczej trudno znaleźć praktyczne zastosowanie dla tego programu w firmie.

Microsoft Software Inventory Analyzer

Producent: Microsoft,http://www.microsoft.pl

Cena netto: bezpłatny

uplook

Licencyjny audyt
To jeden z najbardziej dojrzałych programów do audytu legalności oprogramowania i zarządzania licencjami. Wykorzystywany jest też przez wiele firm profesjonalnie świadczących usługi audytu.

Podstawową funkcją systemu uplook jest identyfikacja i inwentaryzacja zainstalowanych aplikacji na komputerach w firmie. W programie została zaimplementowana technologia jednoznacznego rozpoznawania aplikacji, umożliwiająca "odkrycie" ukrytych aplikacji (np. poprzez zmianę nazwy). Do bazy danych wprowadzono także możliwość zarządzania prawami dostępu do oprogramowania przez określonych użytkowników. Unikalną cechą jest zewnętrzny skaner plików dla systemów MS-DOS, Windows 3.1, Linux i Unix. Funkcja ta umożliwia wykonywanie audytów oprogramowania na komputerach niepodłączonych do sieci komputerowej. Z wykonanych audytów oprogramowania tworzone są raporty (wraz z wykresami), które można eksportować do Excela.

Interesującą funkcją jest też możliwość inwentaryzacji plików dowolnego typu i rodzaju według przyjętych założeń. Możliwa jest także inwentaryzacja sprzętu - uplook udostępnia szczegółowe informacje na temat stacji wraz z zainstalowanymi komponentami (procesor, płyta główna, pamięć, dyski twarde, monitory, karty graficzne i muzyczne, drukarki i inne)

W najbliższym czasie ma pojawić się wersja 2.0 programu uplook, w której główną zmianą będzie dodana obsługa bazy Microsoft SQL. Wśród nowych funkcjonalności znajdzie się także skanowanie zawartości archiwów oraz zdalna kontrola stacji (obecnie program umożliwia statyczny podgląd ekranu wybranej stacji).

uplook 1.5

Producent: A plus C,http://www.aplusc-systems.com

Ograniczenie wersji demo: 5 komputerów

Cena netto: konsola administracyjna - 600 zł, 10 PC - 360 zł

Licencyjna terminologia

Nie ma dwóch takich samych licencji. Nawet licencje na tę samą aplikację mogą zdecydowanie się różnić, w zależności od potrzeb klienta i jego zdolności negocjacyjnych. Oto charakterystyka głównych typów licencji:

 • Licencja czasowa - często nazywana też subskrypcją oprogramowania. Pozwala na użytkowanie oprogramowania przez pewien okres, zwykle od jednego do pięciu lat. Na koniec tego okresu użytkownik musi odnowić subskrypcję lub odinstalować oprogramowanie. Plany subskrypcyjne zwykle zawierają wsparcie techniczne, utrzymanie i aktualizacje, z reguły licencjonowane są według liczby użytkowników.

 • Licencja domowa lub podwójnego użycia - z reguły obwarowana wieloma limitami, pozwala zainstalować aplikację także w domu, gdzie posiadanie aplikacji jest konieczne do kontynuowania pracy.

 • Licencja freeware - umożliwia darmowe rozprowadzanie aplikacji bez ujawnienia kodu źródłowego. Czasami zawiera dodatkowe ograniczenia (np. część freeware jest całkowicie darmowa, a część darmowa jedynie do użytku domowego). Programy na licencji freeware mogą być nieodpłatnie wykorzystywane, jednak zabrania się czerpania korzyści finansowych z ich dystrybucji przez osoby trzecie.

 • Licencja miejscowa - z reguły umożliwia wykonanie nieograniczonej ilości instalacji w konkretnie określonej lokalizacji. Stosowana coraz rzadziej.

 • Licencja nierestrykcyjna - pozwala używać oprogramowania w dowolnym celu, włączając w to modyfikacje, rozbudowę, testowanie, wykonywanie kopii zapasowych, a także dołączanie programu do innych aplikacji.

 • Licencja public domain - oprogramowanie dostępne do dowolnych zastosowań bez ograniczeń wynikających z przepisów prawa autorskiego. W sferze public domain brak jest jakichkolwiek praw majątkowych (związanych z używaniem, kopiowaniem, rozpowszechnianiem itd.), każde dzieło należące do niej może być używane w jakikolwiek sposób.

 • Licencja restrykcyjna - niektóre licencje ograniczają sposób wykorzystania oprogramowania, szczególnie gdy zostało ono udostępnione do celów testowych lub szkoleniowych. Często też producenci sprzedają swoje oprogramowanie wraz z innym oprogramowaniem lub sprzętem - wówczas rozdzielanie tych dwóch składników jest nielegalne.

 • Licencja shareware - płatny program, który jest rozpowszechniany bez opłat do sprawdzenia przez użytkowników. Po okresie próbnym należy za niego zapłacić lub skasować go. Używanie programu shareware po okresie próbnym bez opłat jest nielegalne. Programy shareware często mają ograniczoną pewną funkcjonalność lub też limity czasowe, rzadziej limit liczby uruchomień.

 • Licencja wieczysta - uprawnia do korzystania z oprogramowania przez nieskończenie długi czas. Z reguły wymaga jednak opłat za dodatkowe wsparcie i aktualizacje.

 • Kontrakt na konserwację - umowa dotycząca naprawy błędów oprogramowania, jego aktualizacja i wsparcie techniczne dostępne są za dodatkową opłatą, z reguły wynoszącą od 10 do 30% ceny zakupu oprogramowania.


 • TOP 200