Licencjonowane oprogramowanie dostarcza czterokrotnie większych korzyści ekonomicznych niż pirackie oprogramowanie

Według nowego badania BSA The Software Alliance i INSEAD, wynika że zwiększenie wykorzystania licencjonowanego oprogramowania miałoby większy wpływ na polską gospodarkę niż podobny wzrost wykorzystania pirackiego oprogramowania. 1-procentowy wzrost wykorzystania licencjonowanego oprogramowania dostarczyłby krajowej gospodarce ponad 2 mld złotych. Dla porównania, podobny wzrost wykorzystania pirackiego oprogramowania dostarczyłby około 474 mln złotych.

"Przewaga konkurencyjna: korzyści ekonomiczne związane z licencjonowanym oprogramowaniem [ang. Competitive Advantage: The Economic Impact of Properly Licensed Software]" to analiza, która bazując na danych pochodzących z 95 krajów ukazuje korzyści dla gospodarek krajowych płynące z wykorzystania w pełni licencjonowanego oprogramowania. Badanie potwierdza, że zwiększenie wykorzystania licencjonowanego oprogramowania przyczynia się znacząco do wzrostu PKB oraz że licencjonowane oprogramowanie ma bardziej pozytywny wpływ na gospodarkę niż pirackie oprogramowanie.

"Korzystanie z licencjonowanego oprogramowania redukuje ryzyko oraz zwiększa efektywność pracy, co jest kluczową sprawą dla przedsiębiorstw. Badanie potwierdza, że licencjonowane oprogramowanie przynosi korzyści nie tylko firmom, ale jest również ważnym impulsem dla krajowego wzrostu gospodarczego. Rząd, organy egzekwujące prawo oraz przedstawiciele przemysłu w Polsce powinni podjąć wszelkie możliwe działania aby móc czerpać te potencjalne zyski, przyczyniając się do zmniejszenia skali piractwa komputerowego oraz promując używanie licencjonowanego oprogramowania" - mówi Bartłomiej Witucki, koordynator BSA w Polsce.

Z badania wynika także, że każdy dodatkowy dolar zainwestowany w licencjonowane oprogramowanie w Polsce przynosi zwrot z inwestycji w wysokości 375 złotych. Dla porównania, w przypadku pirackiego oprogramowania, kwota ta wynosi 77 złotych. Ponadto zwiększenie wykorzystania licencjonowanego oprogramowania na całym świecie o 1 procent dostarczyłoby gospodarce światowej szacunkowo 73 miliardy dolarów, w porównaniu do 20 miliardów dolarów z pirackiego oprogramowania. Stanowi to różnicę 53 miliardów dolarów.

Dla wszystkich krajów poddanych badaniu prognozowane są większe korzyści ekonomiczne w przypadku wzrostu wykorzystania licencjonowanego oprogramowania niż w przypadku korzystania z oprogramowania pirackiego.


TOP 200