Licencja dla Microsoft

Microsoft Corp. kupił licencję od firmy Solutions Inc. pozwalającą na emulo wanie programów przygotowanych do pracy pod kontrolą 16-bitowego MS-DOS na innych komputerach, jak Macintosh i stacje UNIX-owe.

Microsoft Corp. kupił licencję od firmy Solutions Inc. pozwalającą na emulo wanie programów przygotowanych do pracy pod kontrolą 16-bitowego MS-DOS na innych komputerach, jak Macintosh i stacje UNIX-owe.


TOP 200