Letnia góra lodowa

Z połączenia Tuxedo i brokera obiektowego Digitala powstał Iceberg.

Z połączenia Tuxedo i brokera obiektowego Digitala powstał Iceberg.

Obiektowy monitor transakcyjny, będący połączeniem znanego produktu Tuxedo i brokera obiektowego ORB, wprowadziła na rynek firma BEA Systems. Podczas światowej premiery oprogramowanie OTM Iceberg promowano jako wieloplatformowy system do koordynacji współpracy komponentów w obiektowych aplikacjach przetwarzania transakcyjnego, korzystających z technologii zarządzania i komunikacji CORBA.

Tuxedo jest produktem firmy AT&T, który wraz z kodem źródłowym Unixa został odsprzedany Novellowi. Następnie prawa do Tuxedo nabyła firma BEA Systems, powołana do rozwijania tego produktu. Aby dostosować monitor do obsługi aplikacji transakcyjnych w obiektowych systemach otwartych i w Internecie, firma BEA połączyła go z zakupionym od Digital Equipment brokerem obiektowym ORB, zgodnym ze specyfikacją CORBA (Common Object Request Broker Architecture).

Do wspólnego produktu broker obiektowy wnosi standard komunikacji obiektowej, usługi transakcyjne, możliwości współpracy inteligentnych komponentów, modele projektowania i programowania aplikacji. Monitor transakcyjny zaś zapewnia systemowi zarządzanie transakcjami i obiektami, wysoką wydajność przy obsłudze milionów obiektów i ogromnej liczby klientów, wysoką dostępność aplikacji i danych, efektywne wykorzystanie zasobów baz danych, duże możliwości komunikacyjne.

OTM Iceberg łączy kilka technik komunikacji między stacjami klienta a serwerami oraz między serwerami - komunikację synchroniczną przez zdalne wywołanie procedur RPC, komunikację asynchroniczną typu "zapamiętaj i wyślij", o właściwościach zbliżonych do pakietu IBM MQSeries, publikowanie i subskrypcja (klient "prenumeruje" dane publikowane przez serwer) oraz rozgłaszanie (serwer przesyła dane wszystkim klientom).

Według zapowiedzi, firma BEA Systems zamierza do końca roku otworzyć w Polsce przedstawicielstwo. Na razie działa przez partnerów - poznański i warszawską firmę Hector.


TOP 200