Lepszy rok T-Online

Niemiecki dostawca internetowy w IV kw. 2003 r. zanotował zysk netto w wysokości 5,4 mln euro, wobec 61,6 mln euro straty w analogicznym okresie rok wcześniej. Przychody spółki sięgnęły 458,6 mln euro, co oznacza wzrost o 9 proc. z poziomu 422 mln euro w IV kw. 2002 r.

W całym 2003 r. T-Online International ograniczył stratę z 489,7 mln do 37,7 mln euro. Roczne przychody dostawcy wzrosły o 18 proc. z 1,46 mld do 1,85 mld euro. Sprzedaż wzrosła dzięki wzmożonemu zainteresowaniu klientów usługami szerokopasmowego dostępu. W minionym roku T-Online przejęło za 180 mln euro Scout24, właściciela ośmiu internetowych platform handlowych. Ponadto niemiecki dostawca uruchomił serwis Musicload zawierający ponad 100 tys. muzycznych tytułów oraz serwis video-on-demand. Przykładowa cena pobrania filmu na komputer wynosi 4 euro za 24 godziny.

Łączna liczba klientów T-Online wzrosła o 7,3 proc. do 13,1 mln. Liczba klientów korzystających z dostępu szerokopasmowego zwiększyła się o 27 proc. do 3,57 mln. W IV kw. ich liczba zwiększyła się zaledwie o 100 tys. osób, co nasuwa obawy, że zwalnia, napędzający sprzedaż w dwucyfrowym tempie, popyt na usługi wykorzystuące broadband. Konieczność obniżania cen w walce o klienta jest jednym z powodów obniżenia prognozy wzrostu przychodów przez, należącego do France Telecom, francuskiego dostawcę Wannado. W lutym spółka poinformowała, że sprzedaż w 2004 wzrośnie o 10-15 proc., wobec 26 proc. w 2003 r.

Skonsolidowane przychody Deutsche Telekom w 2003 r. wyniosły 55,83 mld euro (53,68 mld euro rok wcześniej). Zysk netto sięgnął 1,3 mld euro wobec straty 24,6 mld euro rok wcześniej. Komórkowy oddział operatora T-Mobile zanotował w minionym roku przychody rzędu 22,77 mld euro. Liczba abonentów wzrosła do 61,1 mln.


TOP 200