Lepsze półrocze?

Wyniki finansowe spółek IT za pierwsze sześć miesięcy 2003 r. nie pozwalają jednoznacznie stwierdzić, że spowolnienie w branży mamy już za sobą. Firmy koncentrują na porządkowaniu grup kapitałowych i wypracowywaniu zysków, często kosztem mniejszych przychodów.

ComArch

Przychody firmy w I półroczu 2003 wyniosły 65,9 mln złotych, wobec 54,5 mln w I półroczu 2002 roku. Do 4,3 mln zł z 2,9 mln zł wzrósł zysk z działalności operacyjnej. Comarch zarobił na czysto ponad 4,9 mln zł, niemalże trzykrotnie więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy to spółka wypracowała skonsolidowany zysk netto na poziomie 1,2 mln złotych.

ComputerLand

Pierwsza połowa 2003 r. przyniosła nieco słabsze wyniki CL. Integrator odnotował spadek przychodów do 211,8 mln zł z ubiegłorocznych 258,7 mln zł. Zysk operacyjny ComputerLandu za II pierwsze kwartały br. wynosił 5,7 mln zł (13,7 w I poł. 2002 r.). Spółka wypracowała 2,7 mln zł zysku netto, wobec 10,7 mln zł w tym samym okresie ubiegłego roku.

Zobacz również:

  • Indie znoszą zakaz wykorzystywania kart operatora MasterCard
  • 8 koncepcji biznesowych, które liderzy IT powinni opanować

Computer Service Support

W przedstawionym dziś skonsolidowanym raporcie półrocznym grupa CSS SA wykazała przychody w wysokości 46,11 mln zł, zaś zysk netto wyniósł 0,5 mln zł. W tym samym okresie rok wcześniej CSS miała przychody w wysokości 61,3 mln zł, zysk z działalności operacyjnej zamknął się na poziomie 0,95 mln zł, strata netto sięgała 0,143 mln zł.

MCI

Przychody funduszu za I półrocze 2003 wyniosły 0,09 mln zł (0,013 mln zł rok wcześniej). W okresie styczeń-czerwiec 2003 strata operacyjna spółki zmniejszyła się do 0,45 mln zł z 1,4 mln zł. Zysk netto MCI wyniósł 0,29 mln zł wobec ubiegłorocznej straty w wysokości 16,2 mln.

Optimus

Optimus odrabia straty. Spółka zakończyła pierwsze półrocze 2003 roku na plusie - jej zysk netto wyniósł 2 mln złotych, wobec ubiegłorocznej straty blisko 73 mln zł. Producentowi udało się zmniejszyć stratę z działalności operacyjnej do nieco ponad 8 mln, wobec 55,4 mln rok wcześniej. Taki wynik Optimus osiągnął mimo dwukrotnego spadku przychodów do 57,1 mln złotych, wobec 106,9 mln w I półroczu 2002.

Prokom

Prokom Software w I poł. 2003 r. odnotował spadek wyniku netto, ale istotnie wzrosły jego obroty. Przychód firmy przekroczył 438,1 mln zł (374,8 mln zł rok wcześniej). Prokom wypracował blisko 60,7 mln zł zysk netto. Po II kw. 2002 r. integrator odnotował nieco lepszy wynik - 76,1 mln zł.

Softbank

W pierwszym półroczu br. skonsolidowane przychody Softbanku zamknęły się sumą 147,85 mln zł. Zysk netto integratora wyniósł 0,29 mln zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku, przychody grupy wynosiły ponad 156 mln zł., zaś zysk na poziomie operacyjnym 2,27 mln zł. Softbank w I półroczu 2002 zanotował stratę netto w wysokości 9,89 mln zł.

Techmex

W I półroczu Techmex odnotował bardzo duży spadek obrotów, wypracowując jednakże zysk netto. Przychody spółki za okres styczeń-czerwiec 2003 r. wyniosły 147,7 mln zł. Zysk netto zamknął się sumą 1,03 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 4,2 mln zł. Rok wcześniej skonsolidowane przychody Techmeksu wyniosły 255,8 mln zł., zysk operacyjny – 6,9 mln zł. W I półroczu 2003 r. grupa zanotowała jednakże stratę netto przekraczającą 2,43 mln zł.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200