Lepsza synchronizacja danych w Outlooku

Microsoft pracuje nad rozszerzeniami funkcjonalnymi klienta poczty Microsoft Outlook.

Microsoft pracuje nad rozszerzeniami funkcjonalnymi klienta poczty Microsoft Outlook.

Najważniejszą innowacją ma być implementacja mechanizmu synchronizacyjnego, nazwanego roboczo Drizzle. Będzie on zawierać część rozszerzeń, które pierwotnie miało zapewniać repozytorium Local Information Store, nazywane również wcześniej Local Web Storage System (LWSS) - wycofane tuż przed premierą z dostępnego już na rynku pakietu Outlook XP.

Podobnie jak dotychczas dostępne wersje, nowy Outlook będzie przechowywać zawartość skrzynki pocztowej i folderów publicznych lokalnie w plikach PST i OST oraz okresowo ma się łączyć z serwerem Exchange w celu wymiany informacji dotyczących dostępności użytkowników (free/busy) i synchronizacji książek adresowych. Użytkownicy będą mieli jednak możliwość dowolnego przełączania pomiędzy trybami pracy online a offline z serwerem Exchange, bez konieczności restartowania Outlooka.

Zmieni się także sposób przeprowadzania synchronizacji. Drizzle będzie najpierw pobierać z serwera nagłówki wiadomości, a dopiero potem ich zawartość. Zadania synchronizacyjne będą wykonywane równolegle, a nie sekwencyjnie, co ma usprawnić pobieranie informacji z serwera - w szczególności w przypadku szybkich łączy. Użytkownicy będą mogli również określać regulamin synchronizacji, ograniczając np. objętość replikowanych przesyłek.

Obsługa mechanizmu Drizzle wymusi zmiany zarówno w interfejsie Exchange MAPI, jak i w strukturze plików OST i PST. Nowością jest to, że pliki te będą mogły mieć maksymalnie rozmiar 33 TB - znacząco większy niż dokuczliwy dla niektórych użytkowników aktualny limit 2 GB. Microsoft wprowadzi również do repozytoriów PST i OST mechanizm logowania modyfikacji pliku, co teoretycznie umożliwi tworzenie ich inkrementalnych kopii bezpieczeństwa (aczkolwiek firma nie ujawniła żadnych dodatkowych planów związanych z tą funkcją). Modyfikacje spowodują jednak, że pliki OST i PST kolejnej wersji Outlooka nie będą kompatybilne z dotychczasowymi.

Kolejną, bardzo ważną zmianą w Out-looku ma być obsługa mechanizmu MAPI over HTTP, umożliwiającego tunelowanie szyfrowanych pakietów RPC w ramach pakietów HTTP. Pozwoli to na zdalne połączenia z serwerami Exchange, ukrytymi za firmowymi firewallami. Obecnie taka komunikacja wymaga nawiązania połączenia VPN, które może bezpiecznie tunelować odwołania RPC.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy nowa wersja pakietu trafi na rynek.

Kontrola nad limitem

Microsoft udostępnił trzecią poprawkę dla Outlooka 2002. Jej najważniejszą nowością jest wprowadzenie do aplikacji ostrzeżenia, dotyczącego zbliżania się objętości plików PST i OST do wartości 2 GB. Poprzednia aktualizacja wstrzymywała odbieranie kolejnych wiadomości po osiągnięciu limitu objętości pliku, ale użytkownik nie był o tym fakcie informowany. Poprawkę można pobrać ze strony: http://office.microsoft.com/downloads/2002/olk1004.aspx.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200