Lektury prawie obowiązkowe

William J. Latzko, David M. Saunders Cztery dni z dr. Demingiem. Nowoczesna teoria zarządzania, tłum. Andrzej Ehrlich, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1998 r.

William J. Latzko, David M. Saunders Cztery dni z dr. Demingiem. Nowoczesna teoria zarządzania, tłum. Andrzej Ehrlich, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1998 r.

Książka ta wywraca do góry nogami wiele misternie budowanych i popularnych obecnie zasad zarządzania. Deming nazywa je brutalnie śmiertelnymi chorobami przedsiębiorstw. Szczególnie mocno krytykuje nadmierne koncentrowanie się na krótkookresowych zyskach, zarządzanie jedynie na podstawie widocznych liczb, pomijające zjawiska niemierzalne lub niewidoczne w postaci liczb, oraz stosowanie takich narzędzi, jak ocena efektywności, przeglądy kadrowe, okresowe oceny pracowników. W zamian proponuje koncepcję "systemu głębokiej wiedzy". Jego zdaniem, nie istnieje namiastka wiedzy. Sens ma tylko wiedza głęboka, umożliwiająca nabywanie umiejętności dostrzegania współzależności różnych zjawisk i procesów. Nie trzeba dodawać, iż mocno martwiło go, że w dziedzinie zarządzania takiej głębokiej wiedzy nie tylko brakuje, lecz także wielu menedżerów i teoretyków nie uważa, by była ona potrzebna. Deming, a za nim autorzy książki podkreślają znaczenie zespołów interdyscyplinarnych, rozwiązań alternatywnych wobec planów ilościowych, systemów kontroli i jakości. Argumenty wspierają przekonywającymi przykładami.

W tej świetnej książce mówi się o wielkich sprawach - zasadniczych dla istnienia i rozwoju przedsiębiorstwa - żaden czytelnik nie będzie czuł się przytłoczony ogromem problemów. Napisana jest komunikatywnym językiem w formie dialogu między dr. Demingiem, autorami książki i menedżerem-uczestnikiem jednego z seminariów Deminga.