Lektury prawie obowiązkowe

Janina Wermut Rachunkowość zarządcza. t. 1 Rachunek kosztów i wyników w podejmowaniu decyzji, t. 2 Zbiór przykładów z rachunkowości zarządczej z rozwiązaniami, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 1997

Janina Wermut Rachunkowość zarządcza. t. 1 Rachunek kosztów i wyników w podejmowaniu decyzji, t. 2 Zbiór przykładów z rachunkowości zarządczej z rozwiązaniami, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 1997

Największymi zaletami tych dwóch niedużych tomów są rzeczowość prezentacji i bogactwo przykładów. Nie ma w nich ani grama niepotrzebnego gadulstwa, jest natomiast wiele konkretów. Spełniają zatem podstawowe warunki, aby wziął je do ręki właściciel małej lub średniej firmy, menedżer niedużego przedsiębiorstwa. To oni są bowiem adresatami tej książki, chociaż autorka powołuje się również na duże przedsiębiorstwa, np. Rafinerię Gdańską. Nie jest to grupa ludzi, która chętnie sięga po czasopisma gospodarcze czy fachową literaturę. Uważa raczej, że naprawdę liczy się tylko nauka na własnych doświadczeniach, błędach oraz intuicja i smykałka do interesów. Janina Wermut napisała książkę, która ich nie rozczaruje i - być może - zachęci do dalszego porządkowania i poszerzania wiedzy biznesowej. Chyba, że nie dadzą sobie rady z matematyką, której tutaj pełno.

Pierwsze rozdziały przedstawiają klasyfikację kosztów z punktu widzenia procesu decyzyjnego, w następnych pokazano różne modele rachunku kosztów i wyników, sposoby ustalania cen, a na końcu opisano, jak informacje kosztowe wykorzystać do oceny jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa.

Książka nie wyczerpuje wszystkich zagadnień rachunkowości zarządczej, nawet nie wszystkie porusza, ale jest dobrym, praktycznym wprowadzeniem do jej stosowania.


TOP 200